Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Vaccin. Enligt Världshälsoorganisationen är vaccinmotstånd idag ett av de de allvarligaste hoten mot människors hälsa.
Vaccin. Enligt Världshälsoorganisationen är vaccinmotstånd idag ett av de de allvarligaste hoten mot människors hälsa.

Malin Lernfelt: Därför är vaccinmotståndet ett globalt hälsohot

Malin Lernfelt: Därför bör vi överväga att lagstifta om obligatorisk vaccination av alla barn.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Häromveckan beslutade WHO, Världshälsoorganisationen, att sätta upp vaccinmotstånd på listan över de tio allvarligaste hoten mot global hälsa. Tillsammans med naturkatastrofer, klimatförändringar, svält och ett antal dödliga sjukdomar bidrar alla de människor som sprider myter om vaccinationers farlighet till att människor - inte minst oskyldiga barn - dör eller skadas helt i onödan. Enligt WHO skulle miljontals dödsfall kunna undvikas om den globala täckningen för vaccin förbättrades.

Tyvärr går utvecklingen i motsatt riktning.

Europa hade 2018 det största utbrottet av mässling på mycket länge. Tiotusentals insjuknade, många fick permanenta skador och 70 personer dog. I en del länder, exempelvis Frankrike, har det gått så långt att nästan hälften av alla föräldrar uppger att de är skeptiska till vaccin. Detta enligt undersökningar från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.

I den amerikanska delstaten Washington, där mässling varit utrotat under lång tid, beskrev guvernören häromdagen det pågående mässling utbrottet som ett nödläge för delstaten.

Men det är inte bara mässling som är på väg tillbaka.

Även andra allvarliga sjukdomar som kikhosta har blivit allt mer vanligt förekommande. Inte minst i Sverige och det trots att vi fortfarande har en hög vaccinationsgrad. Det senaste året har barnläkare från olika delar av landet vittnat om hur spädbarn som ännu inte hunnit vaccineras kommer in till akutmottagningarna med kikhosta. I några fall har man inte kunnat rädda barnens liv och Folkhälsomyndigheten varnade under hösten för de risker sjukdomen innebär för yngsta barnen.

Ett ljus i mörkret är dock att det ökande vaccinmotståndet och det allvarliga hot detta utgör mot folkhälsan inte är något som som gått politikerna förbi. Förra året satte regeringen in särskilda insatser på området och under de närmaste tre åren får Folkhälsomyndigheten 5,5 miljoner för att förbättra informationen om barnvaccination.

Men klassiska upplysningskampanjer räcker inte. Vaccinmotståndet är organiserat på ett närmast sektliknande sätt och i princip alla forum där skeptiker rör sig fungerar på samma sätt. Ingen diskussion eller ifrågasättande av vaccinmotståndet tillåts. Den som luftar minsta form av kritik kastas utan pardon ut från de forum som organiserar tusentals “antivaxxers”. Forskning eller uttalanden från medicinsk expertis förkastas och bemöts med länkar till pseudovetenskapliga amerikanska sajter.

Därför bör vi överväga att som i en del länder lagstifta om obligatorisk vaccination av alla barn. Det finns också skäl att fundera över om det inte skulle kunna vara rimligt att göra de som valt bort vaccin, och som smittar andra, straffrättsligt ansvariga för ”vållande till sjukdom” på samma sätt som i fråga om HIV. Att människor med vett och vilja utsätter sina medmänniskor och deras barn för allvarliga sjukdomar är faktiskt inget som samhället bör se mellan fingrarna med.