Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Räddar liv. Att fler fall av mässling brutit ut den senaste månaden är oroväckande.

Karin Pihl: Därför är vaccinvägrarna ett hot

Karin Pihl: Mässlingen är inte bagatellartad sjukdom.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Inget förebygger epidemier så bra som vaccin. Tack vare vaccinet har sjukdomar som mässling, kikhosta och röda hund nästan helt försvunnit i Sverige. Just därför är utbrottet av mässling, som drabbat Stockholm de senaste veckorna, så oroande.

Sedan 1970-talet ingår vaccin mot mässling i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men det är frivilligt. Föräldrar kan tacka nej till att vaccinera sina barn, och därmed utsätta både barnet och andra för fara. Mässling är en av de mest smittsamma virussjukdomar som finns, och kan få mycket allvarliga följdinfektioner.

Man kan faktiskt dö av mässling. Vanliga följdsjukdomar är öroninflammation och lunginflammation. I sällsynta fall kan sjukdomen leda till en allvarlig inflammation i hjärnan. Det finns heller ingen riktig behandling som hjälper för den som väl blivit smittad. De som väljer att inte vaccinera sin son eller dotter riskerar alltså sitt, och andras, barns hälsa och liv.

Vägran att vaccinera mot mässling kan bero på två saker: okunskap eller konspirationsteorier. Bland många invandrargrupper, bland annat somalier, är kunskapen om vaccin låg. Att, som vårdcentralerna i Rinkeby har gjort, aktivt informera föräldrar om faran med att inte vaccinera sina barn är därför bra. Genom hembesök har man lyckats få upp vaccinationsgraden rejält.

Men i vissa fall handlar det inte om brist på information, utan om felaktig information. Vaccinmotståndet växer på flera ställen i världen. I Texas i USA oroas forskare över att mässlingsepidemier kan bryta ut, som en följd av att föräldrar vaccinvägrar. Myter som att vaccin orsakar autism – vilket grundas i en studie från 1998 och som senare visat sig vara förfalskad – hålls vid liv genom konspiratoriska teorier om att staten tvingar sjukvården att undanhålla ”fakta”.

Självklart ska ett vaccin vara säkert. Det visade fallet med influensavaccinet som i några fall orsakade narkolepsi. Men det är ingen anledning till att vägra de standardvaccinationer som Sverige har haft i 40 år.

Om vaccinationsgraden skulle sjunka till under 80 procent kommer mässlingen att åter etablera sig i Sverige. Det skulle inte bara vara tragiskt för de sjuka, utan också leda till stora samhällskostnader. Alla har ett ansvar att se till att det inte sker.