Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Joakim Broman: Därför blev Uddevalla så bra på prostatacancervård

Joakim Broman: 200 dagars väntan på operation för Sveriges vanligaste cancerform är ett haveri

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

En man i timmen diagnostiseras med prostatacancer. Från att ha varit en sjukdom i skymundan, som mest drabbade äldre och som upptäcktes så sent att den inte gick att behandla, har prostatacancern idag blivit Sveriges vanligaste cancerform. Antalet patienter som lever med sjukdomen har tredubblats på tjugo år.

Det har fått väntetiderna att explodera. Siffror från Nationella prostatacancerregistret visar att det i regel tar 134 dagar från en första remiss till operation. De som väntar längst får gå i över 200 dagar med ett cancerbesked innan de behandlas. Det är snudd på omänskligt länge.

Som Prostatacancerförbundets generalsekreterare Göran Hellberg pekar på i tidningen Onkologi i Sverige (22/11) finns också problem sett till hur behandlingarna genomförs: Var tredje kirurg inom prostatacancervården genomför färre operationer än den rekommenderade minimigränsen, något som riskerar att äventyra kvaliteten.

Två tydliga problem – väntetider och operationsvolymer – som behöver lösas. Men går båda att lösa samtidigt? Den klinik som har kortast ledtider i landet är urologsektionen på Uddevalla sjukhus. I ett reportage från Regionalt cancercentrum Väst berättar överläkaren Jesper Swärdh om klinikens arbete för att få ner väntetiderna till de nationella målen. Den viktigaste förändringen var ett mer flexibelt operationsschema, som ledde till att tiden mellan operationsbeslut till operation halverades. Baksidan av myntet var dock att inte alla kirurger fick tillräckligt många operationer för att klara rekommendationen i det nationella vårdprogrammet – något som Swärdh istället menar jämnar ut sig över tid.

Det är en målkonflikt som är värd att begrunda, eftersom den berättar något om komplexiteten i vårdsystemet och om de problem samhället står inför. Det är exempelvis lätt att säga att en patient borde få träffa samma läkare genom sin vårdkedja, men svårare att ta ansvar för väntetiderna när denna läkare blivit fullbokad för lång tid framåt.

Oaktat problemen i vårdsystemet i stort behöver dock prostatacancervården mer uppmärksamhet. Man måste fråga sig varför inte goda exempel som Uddevalla sjukhus sprider sig mer i landstingen. Prostatacancerförbundet förespråkar bland annat en landstingsgemensam översyn i frågan.

Det skulle sannerligen behövas. 200 dagars väntan på operation för Sveriges vanligaste cancerform är ett haveri som måste åtgärdas.