Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Emma Jaenson: De ensamma männen

Emma Jaenson: Ensamhet bland män är vår tids stora jämställdhetsfråga.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Sverige passerade under 2017 tio miljoner invånare och förväntas nå elva miljoner under 2024. Samtidigt som befolkningen växer breder ensamheten ut sig. Framför allt är männen ensammare än någonsin, visar SCB:s senaste undersökning “På tal om kvinnor och män” (28/6).

Generellt sett föds 106 pojkar på 100 kvinnor, men eftersom kvinnor tenderar att leva längre har samhällen med en normal befolkningsutveckling ofta ett litet kvinnoöverskott. 2015 vände detta, och det finns idag fler män än kvinnor i Sverige, något som främst beror på de senaste decenniernas migration.

Studien visar också att andelen ensamhushåll har ökat. I dag saknar var femte man en nära vän. Självmord är nästan dubbelt så vanligt bland män som bland kvinnor (även om kvinnor i högre grad försöker ta livet av sig), män super oftare ihjäl sig och är mer överviktiga än kvinnor.

Anledningarna till ensamheten är flera. Drygt 50 procent fler kvinnor än män är idag inskrivna vid högskolor och universitet. I många glesbefolkade kommuner är mansöverskottet betydande, eftersom kvinnorna i högre utsträckning framför allt flyttar till städer med universitet eller högskola. I Övertorneå i Norrbotten står männen för 52,9 procent av befolkningen. Kvinnor som har läst på universitetet tenderar dessutom att vilja ha en partner med motsvarande eller högre utbildningsnivå. De lågutbildade männen blir ensamma kvar.

Professor Hans Rosling påpekade redan under 2015 att Sverige närmar sig Kinas könsobalans. I ett samhälle med fler män än kvinnor blir det naturligtvis svårare för män att hitta en partner, men även skola och utbildning påverkas. Dessutom tenderar våldsbrotten att öka - inte minst sexuellt brott mot kvinnor, vilket är tydligt i länder som Indien där kulturella normer har gynnat en skev befolkningsutveckling. 42 procent av alla flickor i Indien har innan de blir 19 år blivit sexuellt ofredade. Landet är i dag den plats i världen där det är farligast att vara kvinna, enligt 2018 års undersökning från Thomas Reuters Foundation.

Sverige är dock fortfarande rankad i topp på World Economic Forums index som ett av de mest jämställda länderna i världen. Men allt fler ensamma män är en utveckling som varken gynnar männen eller samhället i stort.

De ensamma männen är en vår tids största jämställdhetsfråga.