Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: Stina Stjernkvist/TT
Bild: Stina Stjernkvist/TT

Joakim Broman: Det måste vara enklare att bli företagare

Joakim Broman: Annie Lööf och Centerpartiet bör utnyttja sitt inflytande till att förpassa utredningen till skrivbordslådan.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

“Vi underlättar möjligheterna att bli, verka och lyckas som företagare.” Orden kommer från januariöverenskommelsen, och är väl förankrad i uppgörelsens konkreta punkter. Beskattningen av företag ska minska och de så kallade 3:12-reglerna förenklas. Krav på aktiekapital för att starta aktiebolag sänks till 25 000 kr. En kraftig förenkling av beskattning och regelverk för så kallade mikroföretag ska införas. Den företagsvänliga inriktningen i “JÖK:en” är tydlig, till stor del tack vare Centerpartiets inflytande.

Just därför blir kontrasten så stark när man går igenom F-skatteutredningens förslag. Den tillsattes 2017 med blandade uppdrag: å ena sidan att undersöka om F-skattesystemet används för skattefusk eller för att kringgå regelverk om exempelvis arbetsmiljö. Å andra sidan för att se över om systemet krånglar till det för den som vill starta eller driva företag.

Det sistnämnda tycks dock ha fått stryka på foten. När utredningen nu gått ut på remiss är det i princip uteslutande med förslag som på olika sätt försvårar för företag, ökar rättsosäkerheten och ger Skatteverket fler befogenheter. Istället för att fundera över vilka trösklar eller onödigt krångliga regler som finns fokuserar utredaren på riskerna för oegentligheter. Utredningen föreslår bland annat att det ska bli lättare att återkalla, tidsbegränsa eller vägra F-skatt, att göra prövningar av företagsföreträdare och att begära in omfattande uppgifter av företagare.

Varför allt detta ska vara nödvändigt är höljt i dunkel. Utredningen säger uttryckligen att omfattningen av missbruk och fusk är svår att bedöma. Man pekar istället på att det är belagt att svartarbete förekommer – vad det nu har med saken att göra. Den som vill svartarbeta kan naturligtvis göra det även utan att ha ett företag. Tvärtom är det troligt att förenklade regler för att starta företag i stil med Centerpartiets förslag om mikroföretagande skulle minska svartarbetet, eftersom det sänker trösklarna till att utföra arbetet vitt.

Men frågan återstår om vilken linje regeringen väljer i företagsfrågorna. Det går inte att genomdriva F-skatteutredningens förslag utan att samtidigt underminera januariöverenskommelsens ambitioner om ett bättre klimat för små och nya företagare. Annie Lööf och Centerpartiet bör utnyttja sitt inflytande till att förpassa utredningen till skrivbordslådan.

Annie Lööf (C) har fått igenom många förslag som förenklar småföretagande – något som nu hotas av en utredning.

Länkar:

Utredningen:

Direktiven: