Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förlorade. Ellinor Grimmark, en barnmorska som abortvägrade, stämde Jönköpings landsting för rätten till samvetsfrihet.
Förlorade. Ellinor Grimmark, en barnmorska som abortvägrade, stämde Jönköpings landsting för rätten till samvetsfrihet.

Malin Lernfelt: En viktig seger för kvinnors rättigheter

Med största säkerhet kommer abortmotståndarna att utveckla nya sätt att driva sin misogyna agenda.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

På torsdagen kom beskedet att Europadomstolen för mänskliga rättigheter väljer att inte ta upp fallet med de abortvägrande barnmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark. Grimmark och Steen hade krävt sina respektive landsting på skadestånd utifrån rätten till samvetsfrihet på religiösa grunder.

Domstolen motiverar sitt beslut att inte bevilja prövningstillstånd med att inskränkningen av religionsfriheten är ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle” samt att arbetsgivaren enligt svensk lag gjort rätt. Europadomstolen ställer sig bakom svensk sjukvårds ”legitima syfte att värna hälsan hos kvinnor som söker abort”.

Beslutet var inte helt oväntat. När Europadomstolen har tidigare behandlat ärenden som rör samvetsfrihet har det lett till skarp kritik mot länder, där konsekvenserna blivit att apotekspersonal vägrar att expediera preventivmedel och att vårdpersonal vägrar att medverka till aborter. Den som tar sig tid att läsa vad som faktiskt står Europakonventionens nionde artikels andra paragraf (som behandlar religions- och samvetsfrihet) upptäcker också att det är tydligt att det inte handlar om någon absolut rättighet utan en villkorad. Står religions- eller samvetsfriheten i konflikt med rätten till hälsa eller andras fri- och rättigheter kommer den i andra hand. Så är fallet när det kommer till abortvägrande barnmorskor.

Att Europadomstolen nu resolut stänger dörren innebär slutet på en en lång process som inleddes för flera år sedan när först Ellinor Grimmark och sedan Linda Steen valde att stämma de landsting där de efter barnmorskeexamen inte fått anställning på grund av att de vägrar utföra vissa arbetsuppgifter. De två barnmorskorna och deras advokat Ruth Nordström (som har en nära koppling till den internationella anti-abortrörelsen) har förlorat i varje nationell instans. Att de inte ges prövningstillstånd i Europadomstolen är en seger för kvinnors rättigheter och därmed även för mänskliga rättigheter.

Att istället för att vifta med bilder på döda foster och skamma kvinnor som gjort abort, via juridiken försöka begränsa möjligheterna för kvinnor att välja när de vill bli förälder, blev uppenbarligen inte den framgång som abortmotståndarna hoppats på .

Att tro att abortmotståndarna därmed kommer att lägga ned sina försök att begränsa aborträtten vore naivt. Med största säkerhet kommer de att utveckla nya sätt att driva sin misogyna agenda.

Men vi kan i alla fall glädja oss åt att svenska kvinnor (till skillnad från till exempel norska eller italienska) inte behöver oroa sig för att behöva möta en abortmotståndare på sin barnmorskemottagning eller på sjukhusens kvinnokliniker. När man är som mest sårbar, inte vet hur man skall göra eller kanske tvingats ta ett hjärtskärande beslut om att avbryta en efterlängtad graviditet i sent skede, slipper man vänta extra länge eller bli ifrågasatt för att de som är i tjänst vid ett visst tillfälle är abortmotståndare. Det är ingen mänsklig rättighet att vara barnmorska. Tack Europadomstolen för det klargörandet.