Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Karl af Geijerstam

Karl af Geijerstam: Ett diskriminerande och olagligt förslag

SD vill att bostadsbolaget ska bokföra folks födelseland.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Sverigedemokraterna i Mellerud vill reservera en andel bostäder för svenskfödda. Häromdagen var partiets förslag uppe till diskussion på kommunstyrelsens arbetsutskott.

Motionen som SD har lämnat in till kommunfullmäktige föreslår att kommunens tjänstemän ska ta fram "en lämplig procentsats och geografisk fördelning av det totala kommunala bostadsbeståndet som kan reserveras för svenskfödda medborgare". Då tjänstemännen ska beräkna detta ska man ta hänsyn till Melleruds "demografiska profil".

Detta är enligt SD en lösning på bostadssegregationen. Man häpnar.

SD vill alltså låsa fast bostadsbeståndet så att ett visst antal lägenheter måste hyras ut till svenskfödda medborgare, oavsett efterfrågan på lägenheterna.

Sverigedemokraternas lösning på bostadssegregationen är alltså mer av regleringar och dessutom institutionaliserad diskriminering. Mellerudsbostäder måste inte bara undersöka folks medborgarskap, utan även fråga om hyresgästerna är födda i Sverige eller inte. Dessutom ska man föra register över detta.

Kommunchefen konstaterar emellertid att motionen inte är möjlig för kommunfullmäktige att bifalla. "Diskriminering är förbjuden för den som tillhandahåller bostäder för allmänheten", skriver han. Och då det inte vore en bra idé att riskera att kommunen bryter mot lagen, föreslår han att motionen avslås.

Om man leker med tanken på att förslaget ändå skulle bli verklighet, har man då funderat risken för bulvaner och andrahandsuthyrningar? Antagligen inte. Detta är symbolpolitik – som är både diskriminerande och olaglig.