Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Tråkigt besked. S-kongressens beslut saknar konsumentperspektiv.

Karl af Geijerstam: Förbudsbeslut utan sans och balans

S-kongressens beslut om totalförbud mot bottentrålning är extremt och missriktat.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Efter att S-kongressen hade röstat för ett förbud mot bottentrålning blev till och med förslagsställarna överraskade.

– Många blev nog förvånade över att förslaget faktiskt gick igenom, säger Carina Svensson (S), ordförande i miljönämnden i Malmö Stad, till nättidskriften Baltic Eye.

Socialdemokraternas beslut innebär att partiet ska verka för ett förbud mot bottentrålning i hela Sverige och inom den europeiska flottan. Dessutom ska man styra tilldelningen av fisketillstånd för svenska fiskare mot fiske med passiva redskap och verka för att märkning om fiskemetod införs på alla fiskprodukter.

Partistyrelsens linje var klok

Partistyrelsen hade yrkat på avslag på motionen och förespråkade en betydligt mer balanserad och klok linje i frågan. Vissa känsliga områden måste skyddas mot bottentrålning och det offentliga ska stödja en utveckling mot mindre påverkande redskap.

Men nu gick en majoritet av partiet emot sin egen partistyrelse och dessutom mot en av de egna politikerna som vet mest om frågan, den förre riksdagsledamoten Jan-Olof Larsson från Sotenäs. Frågan splittrade dessutom partiet geografiskt. Ingen delegat från västkusten röstade för förslaget, vilket hedrar dem.

Läs mer: "S lägger ner hela fisket!"

Små trålare

De miljöengagerade motionärerna slår nämligen åt fel håll. Vill man rädda torsken i Östersjön är övergödningen ett större problem. Vill man skydda småskaligt fiske måste man tillåta licensjakt på säl. De svenska trålarna är små och orsakar inga större skador.

Som forskaren Daniel Vallentinsson påpekar är bottentrålningens påverkan på naturen på botten en bedömningsfråga. Där kan man dra paralleller till skogsbruket. Konventionellt skogsbruk omgärdas av generella regler. Särskilt skyddsvärda områden är gjorda till naturreservat. Parallellen i havet är att vi har en trålgräns och skyddade områden. Trålade områden är att betrakta som av människan brukade skogar eller åkrar.

Konsumenterna drabbas

Ett förbud mot bottentrålning innebär att konsumenterna blir helt utan svenska räkor, torsk och kalixlöjrom och nästan helt utan kräftor och plattfisk. Ett svenskt förbud mot trålning innebär en stor förlust för både producenter och konsumenter och en marginell vinst för miljön. För även om man lyckas driva igenom sin politik både i Sverige och EU, återstår det faktum att en av världens största fiskeflottor ändå inte går att påverka, nämligen Norges.

Socialdemokraterna längs västkusten kommer nu att vädja till partistyrelsen att stoppa trålfrågan från att hamna på riksdagens bord före nästa partikongress. Louise Thunström (S) tycker att man måste diskutera frågan på djupet. Det är klokt, för beslutet är verkligen botten.