Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Karl af Geijerstam: Fördel för Preem i nästa instans

Karl af Geijerstam: Hittills har det mesta gått Preems väg i rättsprocessen

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Frågan om Preemraffs utbyggnad kommer att tas upp av Mark- och miljööverdomstolen. Det meddelade domstolen under måndagsförmiddagen. Det innebär att frågans avgörande dröjer mer än ett år. Under första kvartalet 2020 kommer en förhandling att inledas.

Frågan har väckt ett stort miljöengagemang. Utbyggnaden innebär att Preemraff kommer att bli landets största koldioxidutsläppare, idag är man på tredje plats efter Lulekraft i Luleå och Cementa på Gotland. Naturskyddsföreningen med flera vill därför säga stopp till utbyggnaden. Det går dåligt ihop med klimatmålen.

Men utbyggnaden är dock en konsekvens av ett mycket positivt miljöbeslut: en kraftfull begränsning av svavelutsläppen från den internationella sjöfarten. Den svavelhaltiga tjockoljan blir bättre som diesel eller bensin än som rejält smutsigt fartygsbränsle. Ur ett globalt perspektiv blir miljön bättre. Men Sverige som nation släpper ut mer koldioxid. Det är detta som är dilemmat. Samtidigt kan man reflektera över att utsläppen av klimatgaser var 52,7 miljoner ton år 2017. Omkring 8 miljoner av dessa återfinns hos endast fem industrianläggningar. Skulle Preem flytta verksamhet till ett annat land skulle alltså Sverige sänka utsläpp rejält, men globalt sett skulle det inte göra någon skillnad.

Även om koldioxidutsläppen ökar är Preems argument för att bygga ut goda. Preem påpekar (i domen) att "knappt hälften av detta [ökande] utsläpp motverkas dock av mindre utsläpp i användarledet", alltså i konsumtionen. Om de fossila bränslena används i mer energieffektiva motorer (i bilar) är detta positivt för klimatet. Professor Christian Azar uttalar till TT att det är positivt att Preem bygger ut i Europa. Då måste bolaget köpa utsläppsrätter, ett mycket ambitiöst klimatpolitiskt styrmedel. Preem kanske ökar sina utsläpp, men för andra utsläppare kan marknadspriset bli så högt att man lägger ned eller ändrar teknik.

Frågan kan dock ses ur olika perspektiv. Bohusläningens krönikör Stefan Edman är kritisk mot utbyggnaden och Johanna Sandahl från Naturskyddsföreningen uttalar att "det är lite bättre än jättedåligt". Dagens Nyheter menar på ledarplats att om EU:s utsläppsrätter fungerade rätt, borde utbyggnaden vara olönsam.

Mark- och miljödomstolens tillstånd är oerhört komplext och detaljerat. Men domen säger inget om koldioxidutsläppen, däremot om en mängd andra utsläpp av giftiga ämnen (svavelföreningar, kolväten med mera). Det finns också andra avvägningar, exempelvis får bestånd av blåsippa stryka på foten, anser domstolen.

Preemraff är en viktig anläggning inte bara för Lysekil utan också för Sverige. "Domstolen finner vid en prövning mot gällande dispensgrunder att bolaget visat att utbyggnaden är påkallad av tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse och att det inte finns någon annan lämplig lösning än den nu ansökta."

Frågan är om bolaget kommer att vinna även i högre instans? Det som talar för detta är att de tekniska frågorna är ganska grundligt genomgångna i den dom som kom i höstas. Då har det visat sig att Preem kan uppfylla alla krav som finns ur miljöhänseende. Dessutom har vi domstolens formulering om att någon annan plats eller teknisk lösning inte finns tillgänglig. Det är väl svårt att se att det skulle finnas någon sådan.

Men vi vet ännu inte varför mark- och miljööverdomstolen har valt att ta upp överklagandet. Eftersom utbyggnaden är ganska unik och sällan skådad, finns det säkert anledning att sätta prejudikat i några rättsliga frågor, vilket brukar vara anledningen till att överdomstolar tar upp fall. Men mark- och miljööverdomstolen kan också ta upp fall där de anser att det kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande.

Preem sitter nog lugnt i båten och väntar ut hela den juridiska processen. Utbyggnaden är ett gigantiskt industriprojekt som ändå kommer att ta många år att genomföra. Och med en gynnande dom i ryggen verkar det som att Preem har en fördel när bolaget nu går in i nästa rättsprocess.