Gamla hus blir nya möjligheter i Uddevalla

Karl af Geijerstam: Plötsligt händer det - brandstation och badhus planeras parallellt