Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Bankunionen. Sverige borde vara med. Bild: Michael Probst
Bankunionen. Sverige borde vara med. Bild: Michael Probst

Frida Jansson: Frida Jansson: Sverige borde gå med i bankunionen.

Sedan bankunionens grundande har argumenten att gå med blivit fler.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Finanskrisen satte djupa spår i den europeiska ekonomin. Människor förlorade sina jobb och företag gick i konkurs. EU-ledarna förstod att skyddsmekanismer måste till för att undvika en liknande katastrof i framtiden. 2017 tillsatte regeringen en utredning för att se över om Sverige borde gå med i bankunionen, som består av en tillsynsdel och en resolutionsdel som syftar till att skydda europeiska skattebetalare mot en bankkris. Utredningen ska presentera vad den kommit fram till senast i höst.

Sverige ställde sig utanför unionen när den grundades 2012. Beslutet var fel, framförallt för att banksektorn i Sverige utgör en stor del av den totala ekonomin. Svenska banker handlar ofta gränsöverskridande, i både nordiska och europeiska länder. Därför passar SSM – tillsynsdelen av bankunionen – bättre för det svenska bankväsendet än finansinspektionen (FI) som idag står för den svenska tillsynen.

Till bilden hör att en gemensam europeisk tillsynsfunktion rimligen har större resurser och möjlighet att agera än en tillsynsmyndighet i ett enskilt medlemsland. Nackdelarna med en nationell tillsynsmyndighet var Swedbankskandalen ett tydligt exempel på. Dagens Nyheter rapporterade i maj att EU-kommissionen kommer att granska FI:s tillsyn av Swedbank. FI har redan konstaterat att myndigheten inte gjorde tillräckligt. Det är givetvis svårt att spekulera i exakt vad som hänt, men det är uppenbart att en nationell tillsyn inte är tillräcklig.

Sedan bankunionens grundande har argumenten att gå med blivit fler. På grund av Brexit lämnar ett stort land som inte har euro som valuta EU-samarbetet. Detta innebär att länder som varken är med i eurosamarbetet eller i bankunionen riskerar att få ett minskat inflytande. För att säkerställa ett fortsatt svenskt inflytande över den europeiska politiken är det viktigt att Sverige sitter med vid bordet och förhandlar även när det kommer till frågor som rör den finansiella stabiliteten.

Man behöver inte gå med i euron bara för att man ansluter sig till bankunionen. Det är en annan fråga. Oavsett ståndpunkt i eurofrågan borde svenska politiker kunna enas om att ett svenskt inflytande över den europeiska bankpolitiken är bra. Vi bör inte sitta och rulla tummarna och vänta på en ny svensk bankskandal, utan så fort som möjligt gå med i bankunionen.