Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Karl af Geijerstam

Joakim Rönnbäck: Glöm inte de svagaste på bostadsmarknaden

Joakim Rönnbäck: Återuppta de bostadspolitiska samtalen

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Ledare 24 september. Allt fler söker kommunal hjälp för att få en bostad. Antalet sociala kontrakt, där socialtjänsten är andrahandshyresvärd, har mer än fördubblats på tio år – i dag rör det sig om cirka 24 000 lägenheter. (Sveriges Radio 20/9)

Problemen på bostadsmarknaden tar sig uttryck på flera håll: Ungdomar som har det svårt att flytta hemifrån. Arbetssökande som har det svårt att flytta inom landet, eller specialiserad utländsk arbetskraft som till följd av en icke-fungerande hyresmarknad har svårt att flytta till landet över huvud taget. På många orter råder stor bostadsbrist, samtidigt används det befintliga beståndet ineffektivt.

Alla dessa problem är utslag av samhälleliga misslyckanden. Sverige som vanligtvis ses som ett föregångsland har på detta område problem många jämförbara länder saknar.

Ett omedelbart mål för den tillträdande riksdagen måste vara att hitta lösningar på dessa områden. Debatten måste gälla sådant som hyresreglering, amorteringskrav och byggregler. Men när så sker får inte heller de som står allra längst ifrån en bostad bortses från.

Svensk politik är utformat med generella lösningar: Lika för alla, från barnbidrag till boendeform. Därför har lösningen med en andrahandsmarknad genom socialtjänsten närmast kommit smygande.

Bostadslösningar som uttalat riktas mot svagare grupper stämplas snabbt som stigmatiserande. Men när den faktiska utdelningen av så kallade sociala kontrakt nu ändå ökar måste det rimliga i kommunernas nuvarande ansvar och arbetssätt ses över.

2015 argumenterade Boverket för att socialbostäder har blivit nödvändiga. Sådant tal för i Sverige snabbt tanken till slitna förorter och ”social housing” på de brittiska öarna. Men en svensk utformning av en ny politik för socialbostäder skulle kunna bli en annan. De aktuella bostäderna kan exempelvis spridas ut och avidentifieras för att undvika eftersatt underhåll och stigmatisering.

Sommaren 2016 bröt de bostadspolitiska samtalen mellan partierna samman. Under den nya mandatperioden måste dessa återupptas. Bostadsmarknaden kräver snara strukturreformer. Men i en sådan uppgörelse bör även dubbleringen av sociala kontrakt vägas in. Endast så kan en lösning på de bostadspolitiska misslyckandena komma alla till del.