Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Duckar inte. Fredrik Malm presenterade på måndagen Liberalernas förslag till åtgärder för att bryta utvecklingen mot parallellsamhällen präglade av hederskulturer.

Padma Schrewelius: Hedersförtrycket måste brytas

Det är kvinnorna och hbtq-personer som sviks om inget görs.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Det är av högsta vikt att varje individ ska få forma sitt liv som den vill. I det ingår att få utöva sin religion och kultur och också att själv bestämma partner, klädsel och att respekteras för sina val.

Därför är det aldrig acceptabelt när någon försöker styra en annan individs livsval. Föräldrar har rätt att presentera sin religion och kultur för sina barn, men barnet måste alltid känna att det själv har rätt att välja om det vill gå i familjens fotspår eller inte. Våld som sker inom ramen av hederskultur är därför särskilt allvarligt.

När det vanligtvis ses som fel att skada en annan människa, anses det i dessa kulturer ibland berättigat. Släkten kan vända sig mot en enskild individ och utöva påtryckningar för att begränsa dennes frihet. På sina håll har det skapats hela parallellsamhällen som präglas av hederskultur. Så var det för 21-åriga Walaa i Hedemora som under flera månader blev trakasserad och i september även misshandlad av andra i området för att hon inte bar slöja, trots att hennes egen familj stöttade henne.

Liberalerna presenterade på måndagen ett förslag till ett nytt integrationspolitiskt program, som handlar om hur just dessa parallellsamhällen ska brytas. Det är viktigt att människor som kommer från samhällen präglade av hedersnormer får krav ställda på sig att aldrig utifrån religiösa eller kulturella förevändningar kränka någon.

Samtidigt är det inte enkelt att förändra invanda tankemönster.

Därför är det utmärkt att L inte fastnar i en ensidig populistisk retorik om antingen hårdare tag eller stöd för integration, utan omfamnar båda. Hedersvåld ska leda till hårdare straff och utländska medborgare som döms för hedersrelaterade brott ska i större utsträckning kunna utvisas. Samtidigt föreslår L en obligatorisk samhällsorientering under asyltiden och ett samhällsprov i samband med ansökan om medborgarskap.

Många politiker har allt för länge duckat kring frågor om hederskulturer av rädsla för att framstå som rasister. Men det är våra kvinnor och hbtq-personer som sviks på vägen. Sverige ska vara en fristad mot hedersförtryck.