Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Härifrån styrs Uddevalla. Flera av de politiska "affärer" som skett under 2012 är egenförvållade av kommunledningen.

Lasse Edwartz: In till centrum?

Uddevallas politiker vill ha ett nytt stadshus. Nuvarande hus, Blåkulla, ligger avsides. Och man hamnade där mer av en tillfällighet efter varvets kris i mitten på åttiotalet, än ett val på egna meriter.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Fördelen var att man kunde förlägga sin administration på ett ställe. Tidigare låg den utspridd på flera platser. Genom åren har ganska stora pengar lagts ned på att bygga om huset så att det blir mer funktionellt och en bra arbetsplats. Kommunalrådet Henrik Sundström sa vid ett tillfälle tidigare i år att kommunen satsat mer i Blåkulla, än på att göra skolor och andra kommunala lokaler fräschare.

Mark och byggnationer i centrala delar av en stad kostar mer än att hålla till i mer perifera delar. Mot det ska vägas tillgänglighet för medborgare och näringsliv som kan behöva möta tjänstemän och politiker. Men det finns sätt att göra detta enklare, utan att för den skull flytta in i ett nytt hus. När det gäller politikens relationer med medborgarna är nog själva huset det minst problematiska. Därtill går utvecklingen mot att kommunerna lägger ut en del administrativa tjänster på nätet, så kallade e-förvaltning. Allt fler kontakter sker via mejl, webb eller telefon.

Uddevalla står inför flera stora utmaningar när det gäller kommunens ekonomi. Trycket på sociala tjänster ökar. Därtill finns strukturella förändringar som sätter tryck på kostnaderna. Enbart hemtjänst och äldreomsorg kommer att behöva ett par hundra miljoner kronor mer varje år enbart för klara de behov som följer av demografin.

En investeringskostnad kan vara motiverad om den leder till effektivare användning av lokaler och/eller minskade driftskostnader. Och bland möjliga investeringar måste man prioritera. Det känns som ett nytt stadshus bör hamna lågt, jämfört med sådant som handlar om en kommuns kärnverksamhet. Om man måste välja så föredrar nog de flesta invånare att det finns en anständig omsorg och bra skolor, jämfört med att det finns ett stadshus man lägger märke till. Ett stadshus har väldigt lite att göra med kommunens verksamhet.

Sedan finns en allmän övertro på vad administrationsbyggnader kan tillföra en stad i behov av uppryckning. Det är lite naivt att tro att flytten av ett förvaltningshus skulle ge utvecklingen i centrum en särskild kraft. Det skapas inga nya jobb. Om till exempel kommuntjänstemännen lämnar Blåkulla för stan och till exempel börjar äta luncher ute är det förstås bra för stadens restauranger. Men för det ställe de käkar på i dag är det mindre bra. Inte heller det är dock något övertygande argument för att satsa hundratals miljoner i ett nytt hus. För så mycket kostar det att bygga ett hus som ska husera flera hundra anställda.

Jag har bott i städer med flådiga stadshus/rådhus och i städer med povra byggnader för förvaltningen. I inget fall har detta haft någon betydelse för upplevelsen av kommunen och dess centrum, mer än att i några fall har det handlat om fina byggnader. Ögongodis alltså. Men vad som funnits inuti dessa har inte spelat någon stor roll.

Det hindrar inte att Uddevalla så småningom ska fundera på vart kommunens ledning och förvaltning ska hålla till. Men argumenten för flytt måste vara mycket starkare än att man vill vara på ett annat ställe närmare stans centrum.

Men man får se upp. Denna typ av projekt brukar ha en självuppfyllande kraft. När idén en gång lanserats rullar den på och till sist blir argumentet att förberedelserna är så omfattande och kostsamma att man inte kan kasta bort sådana pengar. Det är för sent att stoppa då. Alltså, vi måste flytta.