Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Centerpartiet. Det räcker inte med att lyckas med politikutvecklingen, Annie Lööf måste också ha en realistisk idé om hur hon ska kunna förverkliga politiken

Svend Dahl: Lööf kan inte göra alla nöjda

Svend Dahl: Vad betyder Centerns tydlighet i praktiken?

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

De senaste veckorna har det hörts uppgivna suckar från centerpartister om hur alla vill diskutera det som brukar kallas ”det politiska spelet”. Det är inte så konstigt att Centerpartiet, som i helgen håller kommundagar i Göteborg, hellre vill prata om sin sakpolitik – det vill egentligen de flesta partier. Men framförallt är C det alliansparti som de senaste åren lagt mest tid på politikutveckling.

Medan Moderaterna varit upptagna med att ändra migrationspolitik, har C byggt vidare på sin trovärdighet i borgerliga kärnfrågor, som lägre trösklar in på arbetsmarknaden och företagandets villkor. Men man har också börjat bygga upp en profil i en traditionell M-fråga som kriminalpolitiken.

Att C de senaste åren upplevts som det tydligaste borgerliga alternativet är den viktigaste anledningen till att partiet nu nosar på tio procent i opinionsmätningarna.

Annie Lööfs inledningstal på kommundagarna handlade om hur Sverige geografiskt glider isär, om hur företagande och service på landsbygden skulle kunna uppmuntras genom bland annat slopad fastighetsskatt på lokaler som står tomma. Det är traditionell C-politik, som dessutom knyter an till en viktig underliggande trend i svensk politik.

I dag finns oron över bristen på jobb och service på landsbygden även bland väljarna i storstäderna, konstaterar ledande centerpartister.

Problemet för C är att det som avfärdas som ”spelet” egentligen inte handlar om något annat än om hur C ska kunna förverkliga sin politik när det inte går att bilda en borgerlig majoritetsregering.

Och på den frågan saknar C fortfarande ett realistiskt svar. I sitt tal gjorde Lööf dels klart att hon vill se ”en stark alliansregering” efter nästa val. Dels konstaterade hon, med en tydlig vink till M-ledaren Anna Kinberg Batra, att ”makt till varje pris” inte är aktuellt. För C är Sverigedemokraterna inte ett acceptabelt parlamentariskt underlag för en alliansregering. Men faktum är att C lika lite som något annat parti kommer undan SD.

Stefan Löfven har gjort klart han inte tänker släppa fram en borgerlig regering utifrån principen att största block ska regera. Och vill man som Lööf redan under innevarande mandatperiod stoppa exempelvis regeringens tankar på en kilometerskatt krävs det att SD röstar med Alliansen.

Annie Lööf har fått beröm för sina klara besked i regeringsfrågan, men det är en tydlighet som är så tydlig att den i praktiken inte betyder något. C:s politikutveckling och starka motstånd mot socialdemokratisk politik kan i själva verket bli ett passivt stöd för fortsatt S-styre.

I grova drag lockar Centerpartiet just nu tre väljargrupper: De traditionella C-väljarna utanför storstäderna som är pragmatiska och vill se en landsbygdsvänlig politik, en betydande grupp allmänborgerliga väljare som uppskattar borgerlig politik och ogillar S-regeringar samt en grupp högprofilerade liberaler som älskar det principfasta motståndet mot SD.

Det är just nu som upplagt för att en eller flera av dessa grupper kommer att bli fruktansvärt besvikna efter nästa val.