Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

EU:s jordbrukspolitik är säkerhetspolitik

Stefan Edman: Därför måste jordbruksstödet vara kvar

Bohusläningen är oberoende liberal. Fristående kolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum. Åsikterna är skribentens egna.

Det svenska jordbruket är dokumenterat bäst i EU på djurhälsa, matkvalitet, miljö och klimat; svenska mjölk- och köttdjur har lägst klimatpåverkan per kilo kött och liter mjölk (källa FAO, FN:s livsmedelsorgan).

Men en så bra produktion kostar förstås något mer; svenska biffar är därför dyrare än t ex belgiska och irländska. Det gör i sin tur att andra länders mat priskonkurrerar hårt med svenska varor; mer än varannan biff är importerad!

Hur går det då med lönsamheten för svenska lantbrukare? Ja, utan EU:s jordbruksstöd skulle det för många av dem inte gå alls. Faktum är att mer än hälften av deras inkomster idag betalas genom EU-bidragen. Så tuff är marknaden! En studie häromdagen visade att om EU-stöden inte fanns så skulle merparten av bondgårdarna i de så kallade skogs- och mellanbygderna slås ut. Områden där Sveriges rikaste biologiska mångfald – växter och djur – ännu finns kvar, helt beroende på bönderna och deras betesdjur.

Det handlar inte om de feta slättbygdernas spannmålsgårdar – de klarar sig bättre – utan om Småland, delar av Västergötland och Bohuslän, Värmland, Dalsland. Idag vackra öppna bygder, en del av vårt förnämliga kulturarv. Utan EU-pengar skulle de snabbt gå mot igenväxning. Buskar, skog, mörker.

Så ser det ut i ett nötskal. En viktig sak till: Idag har Sverige EU:s lägsta självförsörjning på mat. Utan EU skulle den snabbt sjunka ännu mer. Ett dramatiskt säkerhetspolitiskt problem som det talas tyst om jämfört med kampen om de miljarder vi nu satsar på militär upprustning och säkerhet. Men faktum kvarstår: Vid en kris skulle våra livsmedelslager räcka högst några veckor. Och traktorerna stanna.

Allt detta är kalla fakta. Därför är det illavarslande att EU-kommissionen inför nästa långtidsbudget 2021-2027 vill hårdbanta jordbruksstödet, med 7 procent mindre pengar till Sverige. Detta gillas i EU-valrörelsen av alla svenska partier utom två, Centern och Miljöpartiet.

Många av oss väljare tycker kanske att det är absurt att 40 procent av EU:s hela budget går till jordbruket. Och visst, EU- stöden måste riktas mer mot landsbygdsutveckling och jordbrukets viktiga roll för klimat och biologisk mångfald. Men även en betydande del av det förkättrade gårdsstödet behöver vara kvar. Varför? För att Sverige ska kunna hålla marken potentiellt odlingsbar, även den som inte just nu brukas. Dessa åkrar och betesmarker är Europas bidrag till ett slags ”jordbank” som sannolikt kommer att behövas i en värld där vi om bara trettio år 11-12 miljarder som ska äta.

En global livförsäkring även om den för inte minst urbana politiker tyckas egendomligt ”omodern” jämfört med satsning på superteknik och annat som bevisligen också är viktigt.