Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Ta det lugnt, Bohuslän. Erna Solberg och Siv Jensen tömmer spargrisen och ser till att norrmännen har pengar i plånböckerna.

Karl af Geijerstam: Lugn, den norska pizzan är fortfarande dyr

Så håller Erna Solberg och Siv Jensen igång den bohuslänska ekonomin.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Kan det vara så att Tanum shoppingcenter var en chansning som inte gick hem. Den frågan ställdes av Bohusläningens reporter Ulf Blomgren i måndagens tidning. Per definition är all business en chansning, svarade finansmannen Kenneth Myrvold.

Hittills har det inte gått så bra. Besökte man shoppingcentret vid juletid år 2014 fick man ett fantastiskt bemötande som kund i alla affärer. Anledning var att man var ganska ensam om att vara besökare.

Läs också: Köpfesten som kom av sig

År 2015 omsatte centret 400 miljoner med en förlust på 50 miljoner kronor. Myrvold är dock optimist och tänker flera år framåt. Först år 2018 räknar man med vinst.

Nyckeln för att lyckas är att locka fler norska kunder till Tanum. I dag är de bara 15 procent av besökarna, målet är de ska vara 35 procent av besökarna. Bakom det målet kan man anta att den genomsnittlige norrmannen köper mer än den genomsnittlige svensken.

Under de senaste åren har Norges ekonomi drabbats hårt av oljekrisen. På Vestlandet har andelen arbetslösa ökat med över tio procent i flera fylken det senaste året. Tillväxten i privat konsumtion och löneutvecklingen har i år varit sämre än under 2015. Den norska kronan har sjunkit i värde i förhållande till den svenska kronan. Alla dessa faktorer slår hårt mot gränshandeln. Norrmännen har fått mindre i plånboken, det är fler som går arbetslösa och vinsten med att åka till Sverige har minskat.

Men regeringen under ledning av statsminister Erna Solberg (H) ser nu att den norska ekonomin kommer att vända. ”Veksten i husholdningenes samlede etterspørsel etter varer og tjenester ventes å ta seg opp i årene fremover, mens spareraten er ventet å gå ned”, är bedömningen i Nasjonalbudsjett 2017, som lades fram den 23 september. Regeringen eldar på den norska ekonomin med skattesänkningar. Dessutom tar man fram spargrisen och tar ut mer pengar ur den norska oljefonden – motsvarande 42 000 norska kronor per invånare för år 2017. Politiken är ”svært ekspansivt”.

Inför nästa år förväntar sig finansminister Siv Jensen (Frp) att den privata konsumtionen tar fart. I år är tillväxten beräknad till 1,4 procent. För år 2017 och 2018 är tillväxten beräknad till 2,3 respektive 2,6 procent. Arbetslösheten beräknas nå sin topp i år och sedan sjunka något. Norrmännen kommer alltså under de kommande åren få mer pengar i fickorna.

 

 

Alltså ökar chansen att en del av den konsumtionen kan hamna i Bohuslän. Dessutom kan vi konstatera att Norge under överskådlig framtid kommer att vara ett dyrt land: ”kostnadsnivået i Norge er likevel fortsatt vesentlig høyere enn hos et gjennomsnitt av våre handelspartnere”. Envar som har beställt en pizza i Oslo har fått erfara att landets jordbrukspolitik har sina effekter för konsumenterna. En snabb sökning på nätet ger resultatet att en Capricciosa och en cola går på 178 NKR i Oslo. För en norsk barnfamilj i Oslo eller Östfold finns det alltså fortfarande goda skäl att beställa pizzan i Strömstad i stället. Eller varför inte i Tanum?

Kenneth Myrvolds optimism är alltså inte helt ogrundad. Frågan är dock om Tanums shoppingcenter kommer att kunna ta sin del av den norska shoppingkakan. En sak är säker, den kommer inte att minska under de närmaste åren.