Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Omprövning. Anna Kinberg Batra har nu begravt Fredrik Reinfeldts migrationspolitik.

Svend Dahl: Migrationspolitik handlar om mer än principer

Svend Dahl: Migration förutsätter fungerande integration.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Den 22 november 2016 kommer kanske att gå till historien som dagen då Moderaterna slutligen begravde Fredrik Reinfeldts migrationspolitik. I en debattartikel i Aftonbladet ber M-ledaren Anna Kinberg Batra i praktiken om ursäkt för partiets tidigare politik och att man bidragit till ett samhällsklimat där personer som varnade för problem med migrationspolitiken blivit “motarbetade eller utfrysta”.

Kinberg Batra tillhör samma generation av liberala moderater som sin företrädare, och motionerade själv i riksdagen för 15 år sedan om fri invandring och hur detta är en förutsättning för individuell frihet. I dag konstaterar hon i stället “Att bejaka öppenhet mot omvärlden är inte detsamma som oreglerad invandring.” I denna formulering ryms en av det senaste årets viktigaste politiska erfarenheter.

Migrationen är ett centralt politikområde, som sannolikt kommer att fortsätta att stå högst på den politiska dagordningen under lång tid framöver, men det är också ett politikområde bland andra. Därmed kan det heller inte reduceras till att enbart handla om principer.

Lika lite som en tro på värdet av låga skatter kräver att man proklamerar att skatt är stöld, innebär en övertygelse om värdet av öppenhet mot omvärlden att fri invandring är den enda försvarbara hållningen.

Precis som skattepolitiken, utformningen av socialförsäkringarna eller regleringen av friskolor handlar migrationspolitiken om att väga mål och principer mot varandra.

I detta ligger en dyster insikt för alla de som önskar en snabb återgång till en liberal migrationspolitik. En sådan är först möjlig den dag det finns en fungerande politik för att integrera dem som kommer till Sverige, inte bara sett till arbetsmarknaden utan även kulturellt. Det är självklarheter i klassiska invandrarländer. Men i Sverige känns det fortfarande mycket avlägset. Risken är bara att vi på vägen dit tappar bort insikten om värdet av människors möjligheter att röra sig över nationsgränser.