Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Migrationspolitik. Arbetar man och betalar in skatt, bör man få stanna i Sverige.

Eva Forslund: Migrationspolitiken måste individualiseras mera

Eva Forslund: Det finns asylsökande som arbetar och betalar skatt. De borde inte hotas av utvisning.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

“Sverige klarar inte längre av att ta emot asylsökande på den höga nivå som vi gör i dag”, sa statsminister Stefan Löfven i november 2015 och ändrade drastiskt riktning på svensk migrationspolitik. Sedan dess har ett mottagarperspektiv - hur många flyktingar Sverige klarar av att ta hand om - präglat migrationspolitiken.

Men vad händer med de flyktingar som inte behöver tas om hand, som istället arbetar och bidrar till samhället? Svenska Dagbladet rapporterade nyligen (11/7) att runt 8000 papperslösa eller asylsökande utan arbetstillstånd ändå jobbar och betalar skatt. Att arbeta utan tillstånd är riskfyllt. Ofta känner en arbetsgivare inte till om anställda saknar tillstånd, men om de gör det kan de till exempel vägra betala ut lön utan att arbetstagarna kan göra någonting. Tar man kontakt med myndigheterna riskerar man utvisning.

Detta trots att det enligt SCB:s senaste arbetsmarknadsprognos kommer att råda brist på arbetskraft inom flera yrkesgrupper inom tjugo år. Papperslösa och asylsökande som ändå arbetar och betalar skatt utökar arbetskraftspoolen. De borde inte behöva leva med rädslan för utvisning.

Kanske tar regeringen ett steg i rätt riktning med den proposition som lades fram i juni: Migrationsverket ska kunna låta bli att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren åtgärdar de brister i anställningsvillkoren som har föranlett återkallningen. Med tanke på de utvisningar som uppmärksammats där de utvisade tjänat några kronor för lite, haft fel försäkring eller inte tagit ut obetalda semesterdagar, är förslaget bra - men inte tillräckligt.

Mottagarperspektivet inom migrationspolitiken innebär att vi måste ta hänsyn till hur många flyktingar Sverige kan ta hand om. Men vi måste också ha i åtanke dem som inte behöver tas om hand, de som snabbt etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden men saknar formella asylskäl. En naturlig och nödvändig fortsättning på sommarens proposition blir därför att göra det lättare att ersätta en asylansökan med arbetstillstånd. Vilket perspektiv man än antar är det poänglöst att utvisa dem som arbetar och betalar skatt.