Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Karin Pihl: Migrationspolitiken måste vara hållbar och säker

Karin Pihl: Minska incitamenten för illegal invandring till EU-området.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Det nuvarande asylsystemet måste förändras. Det hävdade Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet, under ett seminarium med rubriken ”Ett år med den tillfälliga lagen”, på tankesmedjan Fores i Stockholm (14/9). Jönsson menade att dagens asylsystem premierar resursstarka individer, och dessutom möjliggör en hel infrastruktur av flyktingsmugglare som utnyttjar desperata människor.

Jönsson fick medhåll av sin moderate motsvarighet Johan Forssell, som även han såg stora nackdelar med dagens system. I förra veckan meddelade Moderaternas andre vice ordförande Elisabeth Svantesson att partistyrelsen kommer att lägga fram ett liknande förslag inför arbetsstämman i oktober.

Enligt Svantesson visade hösten 2015, då trycket på det svenska mottagningssystemet var så stort att regeringen drastiskt tvingades till att införa en rad lagändringar, att dagens asylsystem inte är hållbart. Varken för mottagarländerna eller för de människor som söker asyl, som tvingas att ta stora risker för att ta sig till Europa.

Hållbarhet och säkerhet måste vara utgångspunkten för migrationspolitiken. Den måste innebära så små risker för flyktingarna som möjligt, vara någorlunda rättvis sett till könsfördelning och andra aspekter, samt vara rimlig att hantera för mottagarlandet. Att förändra systemet i en sådan riktning innebär inte att asylrätten som vi känner den i dag måste slopas helt. Om ett kvotsystem skulle utgöra norm minskar dock incitamenten för människor att försöka ta sig in i EU illegalt, och det skulle förmodligen avlasta mottagningssystemet.

För det går inte att betrakta migrationen som en strikt juridisk fråga om rättigheter. Man måste också ta hänsyn till vilka politiska och sociala konsekvenser stor migration har. Advokaten Viktor Banke, som också medverkade vid Fores seminarium, sa att migration och integration ”i viss mån” hänger ihop. Det är en underdrift. En mycket stor migration kommer, hur många arbetsmarknadspolitiska reformförslag man än lägger fram, att innebära integrationsproblem.

Ett väl genomtänkt och långsiktigt system är därför nödvändigt. Dels för att det annars riskerar att kollapsa. Men också för att det folkliga stödet för migration kommer att sjunka om människor uppfattar det som ogenomtänkt. Att svenskarna är det folk vars attityd till invandring förändrats mest i negativ riktning sedan 2011, vilket en ny internationell undersökning från Ipsos visar, är ett tecken på detta.

EU har minst sagt haft svårt att komma överens om ett gemensamt system för att fördela flyktingar. Men det är uppenbart att dagens system inte är hållbart. Den svenska regeringen bör argumentera för ett kvotflyktingsystem på EU-nivå, där människor som huvudregel får sina asylskäl prövade utanför EU:s gränser. Det skulle förhoppningsvis också minska trycket på länder som Grekland och Italien.