Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Åtta delar en vision. Alla regionens partier är överens om huvuddragen i framtidens sjukvård.

Karl af Geijerstam: Regionen gör en vårdomställning

Det kommer fortfarande att bedrivas mycket vård i Uddevalla – men akuten kommer knappast att öppnas igen.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Det var åtta nöjda och eniga regionråd som samlades till presskonferens i Residenset i Vänersborg under tisdagen. Alla partier i regionfullmäktige har nu ställt sig bakom "Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen".

Regionrådet Jonas Andersson (L) konstaterade att det som står i dokumentet "inte är så jätteunikt egentligen". Det som är unikt är den breda enigheten och att man årligen ska följa upp dokumentet med handlingsplaner.

Strategin slår fast att den nära vården ska utvecklas, specialistvården ska koncentreras, den digitala vården ska utvecklas och man ska jobba för att verksamheterna ska få bättre kvalitet. Vissa mål är svårt att se att någon är motståndare till. Men det finns trots allt några skarpa ställningstaganden som är värda att nämna.

• Specialistsjukvårdsenheter måste ha en minsta volym för att man ska kunna upprätthålla personalens kompetens och hantverksskicklighet. Om vissa ingrepp sker allt för sällan på en ort, kommer man att koncentrera de ingreppen till större orter.

• Primärvården ska ha ett samordningsansvar för listade patienter, så att patienten alltid vet vart hen ska vända sig – dygnet runt. Mobila team ska finnas på både primärvårds- och specialistnivå.

• Vården måste ha "digital först"-princip. Det som kan göras digitalt ska också göras digitalt.

Bilden av den framtida vården är att patienterna i första hand kontaktar den lokala vården på en digital plattform. Den lokala sjukvården blir mer tillgänglig, med mobila team som söker upp patienter i hemmet, vilket säkert är en förbättring för multisjuka äldre.

Men behöver man mer avancerad sjukvårdsbehandling och akut vård, får man räkna med att den kommer att ske på endast några få platser i regionen. Fokus är att mer sjukvård ska göras utanför sjukhusen. Därför kan man inte räkna med någon återöppnad akut vare sig i Uddevalla, Mariestad eller någon annanstans. Den dörren är stängd – i politisk enighet.

De små och mellanstora sjukhusen kommer istället att få en annan roll, framför allt med mycket mottagningsverksamhet inom specialistsjukvården.

Som ofta är det inte så svårt att enas om vad som behöver göras, men när det kommer till hur det ska göras, blir det svårare. Facken varnar i en anmärkning för "kunskapsglapp" mellan den nära vården och den koncentrerade vården.

Jonas Andersson (L) konstaterar att man tidigare haft en "övertro" på att det går lätt att flytta verksamheter från ett sjukhus till ett annat. Därför har man satt undan omkring en miljard i omställningskostnader i samband med att man förverkligar strategin.

Regionens digitala ambitioner är mycket goda, men organisationen är tyvärr en koloss på lerfötter. Nya medicinska appar lanseras ständigt, men regionen har inte ens ett digitalt frikort.

– Vi är ju jättemossiga när det gäller digital utveckling, säger Monica Selin (KD). Det är skrämmande hur långt efter vi är.

Slutledningen, konstaterar man i dokumentet att det är ofta patienter och anhöriga som måste sköta kommunikation och samordning av vården. Det borde vara en prioriterad fråga att lösa, vårdgivarna måste faktiskt prata med varandra, för patientens bästa.