Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Båtliv. Stefan Löfven (S) borde inspireras av Norge och effektivisera Kustbevakningen.

Joakim Rönnbäck: Sätt ny kurs åt Kustbevakningen

Joakim Rönnbäck: Kustbevakningen under lupp. Stor nytta med att reformera sjöövervakningen.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Det är sommar och högsäsong för seglare och fritidsfiskare. Detta tog statsminister Stefan Löfven (S) fasta på i ett tal i bohuslänska Skärhamn (2/7). Löfven övervakade där en livräddningsövning i skärgårdsmiljö och lovade att arbeta för ytterligare resurser och befogenheter till Kustbevakningen. Under sommaren har även nyheter om båtbränder inkommit, liksom larm om en misstänkt ubåt i Gävle hamn.

Dessa händelser synliggör vikten av de marina myndigheternas arbete. Sveriges långa kust är omgiven av tät kommersiell trafik, semesterfirare och andra statsmakter. Men om inte regeringens ord omsätts i handling står myndigheterna still. Framförallt tycks ansvariga politiker aldrig riktigt landa i vad de vill att Kustbevakningen som självständig myndighet ska ansvara för.

Detta har debattören André Persson nyligen uppmärksammat i boken Kustbevakningen: En berättelse om en myndighet som gick på grund. Persson driver tesen att Kustbevakningen har ett lågt förtroende bland dem som vistas i skärgårdsmiljö. Inte minst till följd av myndighetens tillämpning av den kontroversiella lagen om sjöfylleri redan vid 0,2 promille och JO-anmälda insatser mot sportfiskare.

André Persson har blåst liv i debatten om att avveckla Kustbevakningen som en självständig myndighet. Samma fråga lyftes 2015 av försvarsbloggaren Niklas Wiklund (mer känd som Skipper) i Blekinge läns tidning (27/2-2015). Wiklunds kritik kom efter att Kustbevakningen meddelat att den såg sig tvungen att varsla personal, sälja fartyg och avveckla kuststationer om inte regeringen ökade anslagen. Neddragningshotet kunde dras tillbaka efter ett tillskott men illustrerade djupare ekonomiska problem. Eftersom även Marinen dras med liknande ekonomiska svårigheter pekade sjöofficeren Wiklund på samordningsvinster. Gemensamma lösningar för administration, utbildning, hamnar och logistik skulle kunna möjliggöra mer tid till sjöss. Därtill skulle Marinen ges mer tid till mer kvalificerad övningsverksamhet om Kustbevakningen tog ett helhetsansvar för sjöövervakning.

Liknande tankar uttrycks i utredningen Maritim Samverkan (SOU 2012:48). Där öppnar utredaren Jan Hyllander för att upprätta ett samlat kustförsvar av norsk modell med kustbevakning och marin under ett tak. Enligt utredaren är det i ett långsiktigt perspektiv inte rationellt att ha två statliga flottor med näraliggande och delvis överlappande uppgifter organiserade i två separata myndigheter.

En reform av Kustbevakningen vore därför av nytta för skattebetalarna. Med ett tydligare uppdrag skulle även delar av kritiken mot myndigheten kunna åtgärdas. Stefan Löfven bör därför ta till sig av utredningens slutsatser: Bland närliggande länder har enbart 82-miljonerslandet Tyskland en självständig kustbevakning. Sverige bör i stället lära av sina jämnstora grannar.