Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Överens. Regeringen och Alliansen har bestämt att reglerna för svensk vapenexport ska innehålla ett demokratikriterium.

Sverige förtydligar gråzonen om exporten

Vad betyder välfungerande demokratiska institutioner?

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Från och med den 1 april 2018 ska Sverige inte längre kunna exportera krigsmateriel till länder som kränker mänskliga rättigheter eller misslyckas med att uppfylla vissa demokratikriterier. Det har regeringen och Alliansen enats om.

Det var på många sätt ett konstigt besked som kom på måndagen (26/6). Till att börja med fanns ingen skrivelse eller text att ta del av. Därför kan man bara gå på det som justitieminister Morgan Johansson (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) presenterade muntligen.

Johansson framhöll att Inspektionen för strategiska produkter, ansvarig myndighet för vapenexport, kommer behöva stärka upp med statsvetarkompetens för att göra demokratibedömningar inför en affär.

En expertmyndighet på vapenexport ska alltså göra helhetsbedömningar av ett lands yttrandefrihet, mänskliga rättigheter samt hur en eventuell affär kan påverka landets ”hållbara utveckling”.

Lövin menade att det nya kriteriet är en ”avsevärd förbättring” av regelverket. Regeringen kommer få mer ansvar för det etiska dilemma som vapenexport onekligen utgör.

Hittills har dock regeringen Löfven – undantaget Margot Wallström – haft svårt att etikettera exportmottagare tillika diktaturer som Saudiarabien och Thailand. Om regeringen ska ta ansvar för etiska överväganden, bör den kunna tala klarspråk om länders demokratiska status.

För det är inte självklart vad välfungerande demokratiska institutioner innebär. Många menar exempelvis att Brasiliens demokrati lämnar mycket att önska. Innebär det att försäljningen av JAS till Brasilien inte skulle kunna ha genomförts med det planerade regelverket?

Det är även osäkert hur försvarsindustrin påverkas. Striktare krav kan slå mot marknadsandelar för de globalt konkurrensutsatta företagen, som lär välja vinstmarginaler före svensk demokratiexport. Försäljning går att sköta från många andra länder än Sverige.

Ur säkerhetssynpunkt blir kraven till frågetecken. Vår försvarsförmåga och säkerhetspolitiska trovärdighet underbyggs av tillgången till och utvecklingen av teknik som förbättrar vår försvarsförmåga. Hur tas detta emot i Washington, Moskva och Bryssel?

Vapenexport är en gråzon. Nu har den blivit ännu lite gråare.