Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Svårt läge. Alla som kommer från Afghanistan uppfyller inte kriterierna för asyl.

Karl af Geijerstam: Sverige måste ställa krav på Afghanistan

Hög tid att ett återvändandeavtal skrivs under.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Förra året sökte omkring 160 000 personer om asyl i Sverige. En stor mängd av dessa kommer förmodligen att få avslag på sin ansökan. Inrikesminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson (S) har varit tydliga med att tiotusentals personer ska avvisas från Sverige. Under året har 12 000 personer lämnat Sverige.

– Nu är vi i fasen att de som får uppehållstillstånd ska etableras i Sverige. Det är ungefär 50 procent. De andra 50 procenten ska antingen återvända hem eller till något annat EU-land, säger Morgan Johansson till Sydsvenska Dagbladet (8 september).

Migrationsverket har under året ändrat i praxis när det gäller ensamkommande barn under 18 år. Även om de får avslag på asylansökan, går det inte att avvisa barn under 18 år till länder som inte säger sig kunna ta emot dem. Men Migrationsverket tänker nu verkställa utvisningar av ungdomar, när de har uppnått 18 års ålder. Flertalet av de som berörs är medborgare i Afghanistan, som Sverige inte har ett återtagandeavtal med.

Den nya praxisen är inte prövad av högre instans, men Migrationsdomstolen har gått på Migrationsverkets linje. Enligt Dagens Nyheter (26 september) kan det handla omkring 7 000 ensamkommande som kommer att få avslag på ansökningar.

Det är viktigt att komma ihåg att asylrätten handlar om att rätten att få sin ansökan prövad under rättssäkra förhållanden. Det är inte en rätt att få asyl. Staten fattar beslut på grundval av asylreglerna, inte på grund av medkänsla med de enskilda människoödena. Det är utan tvekan så att situationen för många afghanska medborgare är prekär. I grannlandet Iran finns det många hazarer som lever papperslösa under svåra förhållanden (Svenska Dagbladet 15 augusti). Men det innebär inte automatiskt att alla uppfyller asylkriterierna, varje fall ska prövas individuellt.

Därför måste Sverige tillsammans med EU ställa krav på Afghanistan att ta emot de som avvisas. Sverige måste också utnyttja sitt bistånd till den afghanska staten för att förbättra återvändande till landet. Ett återtagandeavtal är helt nödvändigt för att utvisningsprocessen ska kunna ske på ett humant sätt och med en hög grad av frivillighet. Annars finns en risk att ungdomarna går under jorden och då skulle de fara ännu mer illa.