Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
– Vi kommer inte att gå in och driva någon gammal bilfabrik. Det skulle vi inte göra bättre än någon annan, säger kommunalrådet Henrik Sundström (M) och är mycket tydlig med att kommunen inte vill ha lokalerna.

Lasse Edwartz: Ta ansvar för beslut

På nästa fullmäktigemöte i Uddevalla ska bland annat kommundirektörsfrågan diskuteras.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Det finns en interpellation av Lars Olof Laxrot (V) i ämnet, skriven omedelbart efter det att kommundirektör Ylva Runnström avskedats för några veckor sedan.

Den avvisades av förra fullmäktige på grund av formalia. Ytterligare information har senare tillkommit, så det ska bli intressant att ta del av redovisningen. Kommer alla kort att läggas på bordet? Kommer de som haft synpunkter på saken mellan skål och vägg också offentligt att stå för dessa? Det handlar om etik i politiken, om hur trovärdig man är som förtroendevald.

D et är en svaghet i fullmäktiges arbetsordning att det dröjer en hel månad innan en så pass stor händelse kan diskuteras där den hör hemma. Det blir extra märkligt om en fullmäktigeledamot inte kan ställa en fråga och få ett svar, särskilt om allmänhetens frågestund gör det möjligt för en kommuninvånare att ställa en liknande, eller rent av samma fråga, till dem som bestämmer. Den typen av institut finns i Uddevallafullmäktiges arbetsordning. En parallell finns i rikspolitiken, där KU:s granskningar ofta sker långt efter det att en fråga lämnat mediefokus. Ett aktuellt exempel finns i den så kallade Saudiaffären, som blev känd våren 2012, men som först våren 2013 kommer på utskottets bord.

Både riksdag och fullmäktige är de högsta folkvalda organen. Det ska man ha mer respekt för. Deras roll ska vara tung och central. Både för debatt och beslut.

Kommunledningen (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) ska förklara varför de gjort som de gjort, och varför kommundirektör är en funktion som inte behövs. Kommunal organisation är sällan ideologi, utan mer pragmatism. Man får hitta lösningar som passar just för kommunen. Normalt sett brukar den typen av frågor också lösas i samförstånd, så att inte eventuella maktskiften leder till extra röra.

På Uddevalla-moderaternas hemsida skriver kommunstyrelsens ordförande Henrik Sundström (M) ett antal frågor och svar om ”Runnströmaffären”. Det som inte riktigt framgår av dessa ord, men som behöver sägas, är att direktörsfunktionen inrättades av nuvarande alliansen som styr från Blåkulla. Oppositionen var emot. Så organisationens struktur i Uddevalla kommun är inget som bara damp ned från högre makt, utan den drevs igenom av Sundströms parti med allierade. Detta påpekande förändrar förvisso inget i sak, men det är märkligt om frågan kan diskuteras utan att detta perspektiv ens nämns.

Ansvaret för den kommunala organisation som de dömer ut efter noter vilar på dem själva; Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det vore klädsamt om de tillstår detta. Med Miljöpartiet är det lite annorlunda, eftersom de tillkommit som partner i alliansen efter valet 2010. Deras roll i beslutet att anställa en kommundirektör är inte lika uppenbart.

Visserligen mumlas det bland alliansens partier och man skyller på Moderaterna. Men om de inte står bakom ett beslut får de väl se till att ge röst åt detta, alternativt avsluta sitt samarbete. Känslan som utomstående är att det är en allians som sett sina dagar. Den har ingen framtid. Den känns inte heller framtid.

Sedan att hanteringen av Runnström klantats till extra, med miljonkostnader för skattebetalarna, är en annan sak. Också för det har Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Miljöpartiet kollektivt ansvar.

Det är viktigt att klargöra ansvarfrågan. Det är inte fel att ändra sig. Men man får allt stå för det man gjort.