Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Får nobben. Så här är spa-anläggningen tänkt att se ut.

Karl af Geijerstam: Tufft för turistentreprenörer

Är sista ordet sagt om spa-anläggningen på Skaftö?

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Detaljplanen för södra Stockevik på Skaftö stoppades av mark- och miljödomstolen i Vänersborg i måndags. Det innebär, om domen vinner laga kraft, att det inte blir ett spa och 10–13 nya hus mellan Stockevik och Grundsund.

Men sista ordet i denna historia är inte sagt. Kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) tänker nu överklaga domen till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Kärnfrågan i konflikten har varit avvägningen mellan naturvärdena och strandskyddet i området, mot intresset av att skapa arbetstillfällen och nya bostäder på Skaftö. I politiken i Lysekil har meningarna varit delade. Förra året antogs detaljplanen av en majoritet av kommunfullmäktige, efter en tuff politisk debatt.

Detaljplanen överklagades av flera privatpersoner och Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen gav dock klartecken till projektet i september förra året och konstaterade att "det i huvudsak får anses ligga inom det kommunala planmonopolet att avgöra hur marken ska användas". Länsstyrelsens beslut blev också överklagat.

Mark- och miljödomstolen resonerar annorlunda än länsstyrelsen och kommunen. I domen skriver man att "Detaljplanen kommer att ta i anspråk ett i huvudsak orört naturområde, vackert beläget ett fåtal hundra meter från havet. --- Domstolen bedömer att detta får anses ha en negativ inverkan på framförallt naturvärdena i området. Ett genomförande av detaljplanen kommer således att innebära påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden."

Läs också: Tänker inte låta sig stoppas av domstolen

Man kan notera att domstolen dristar sig till att göra en skönhetsbedömning av området. Men kanske är det detta konflikten till slut handlar om: olika bedömningar om värdet av att låta just denna del av Skaftö vara orörd. Bestämmelsen om riksintresset för kustområdet och skärgården i Bohuslän innebär att ingen exploatering får ske som "påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden". Vad är påtagligt? Det är ju inte en helt objektiv fråga. För de boende på Skaftö kan man uppleva att naturvärdet försämras av en spa-anläggning. Men för besökarna till den tänkta anläggningen innebär det ju att de upplever att de tar del av naturvärden som finns på Skaftö.

För entreprenörerna är situationen är olycklig. Efter att både kommunen och länsstyrelsen gett klartecken till projektet, gör domstolen en helt annan bedömning av naturvärdet och även strandskyddsbestämmelserna. Om fallet inte prövas i högsta instans är man tillbaka på ruta ett. Frågan är då om parterna orkar göra ett reviderat förslag? För turistanläggningar som kan bära sig året runt och skapa jobb är en tillgång för Bohuslän.