Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Förkrossande. Ingen region skötte sina åtaganden för de äldre under pandemin konstaterar Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström. Bild: Anders Wiklund/TT
Förkrossande. Ingen region skötte sina åtaganden för de äldre under pandemin konstaterar Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström. Bild: Anders Wiklund/TT

Malin Lernfelt: Undanflykter från regeringen om äldreomsorgen

Ivos granskning visar att kommunerna måste ha läkare till äldreomsorgen

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Vem tar ansvar för de allra äldsta och de allra mest sjukas rätt till läkarvård? Ingen, verkar det som. Att hälso- och sjukvårdslagen slår fast att alla har rätt att få vård utifrån individuella behov, och att regionerna har ansvar för att se till att alla medborgare får tillgång till denna vård, spelar ingen roll när det handlar om personer som bor på äldreboenden. Det är tydligt.

Nyligen presenterade Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, en granskning av hur tillgången till individuell vård och bedömning för äldre som bor på särskilda boenden sett ut under coronapandemin.

Kritiken är förkrossande. Ingen region har skött sina åtaganden och lägstanivån är oacceptabelt låg, konstaterade Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström vid myndighetens presskonferens 24/11.

Granskningen är omfattande, med intervjuer av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i samtliga kommuner och även av representanter för alla regioner. Därtill har en omfattande journalgranskning gjorts samt ytterligare intervjuer och analyser med koppling till denna.

I huvudsak har journaler rörande personer mellan 85 och 95 år gåtts igenom. Myndigheten konstaterar att uppemot 22 procent inte fått någon individuell läkarbedömning. I stället har det gjorts distansbedömningar.

Ibland har dessa varit så illa skötta att ingen medicinsk personal – inte ens sjuksköterskan på boendet – träffat patienten. I stället har personalen rapporterat till sjuksköterskan som i sin tur tagit telefonkontakt med läkare.

I ett sånt förfarande finns det ingen rimlig möjlighet att göra en adekvat bedömning. Bara mellan 5 och 7 procent av de gamla på landets äldreboenden har fått en fysisk bedömning där de själva alternativt anhöriga gjorts delaktiga. Och av de som nekades individuell läkarbedömning fick fyra av tio enligt Ivo inte heller någon individuell bedömning av en sjuksköterska.

För att komma till rätta med problematiken ålägger Ivo nu regionerna redovisningskrav av vilka åtgärder de kommer att vidta för att bristerna inte ska kvarstå. Gott så.

Men frågan om tillgången på medicinsk vård för de som bor på äldreboende är så mycket större än det som uppdagats under årets pandemi. Det bekräftas av Kommunals ordförande Tobias Baudin, som i en intervju i SvD (24/11) säger att bilden som nu tonar fram är densamma som många av de som arbetar inom äldreomsorgen haft redan långt tidigare.

Kommunals egen undersökning, med svar från hälften av landets äldreboenden, visar att skyddsombuden inte upplever det som svårare att få tag på en läkare under pandemin än före, enligt Baudin.

Därför kan man inte annat än att tycka att det klingar falskt när statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Lena Hallengren (S) förfasar sig över Ivo:s granskning. De två borde vetat.

Bristen på medicinsk kompetens inom äldreomsorgen är en konsekvens av Ädelreformen som genomfördes i början av 1990-talet. Så länge man inte gör om och ger kommunerna rätt att anställa medicinskt ansvariga läkare, eller backar reformen och slutar låtsas att svåra sjukdomar är normalt åldrande vilka inte behöver sjukvård, kommer våra äldsta aldrig att få den vård de har rätt till.