Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Vaccinering med spruta
Vaccin. Trots gedigen vetenskaplig grund ökar motståndet mot vaccin som bekämpar sjukdomar som mässling och polio. Bild: Gorm, Kallestad

Malin Lernfelt: Vaccinmotståndet är ett hot att ta på allvar

Lämnar våra politiker walk over till såna som Wakefield och Karlström är risken stor att vi aldrig lyckas bli av med covid-19.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Olivia var 7 år när hon fick mässling. Från att ha varit på bättringsvägen blev hon plötsligt medvetslös. 12 timmar senare var hon död. Året var 1962 och det fanns ännu inte ett mässlingvaccin. Hennes föräldrar stod hjälplösa. I mitten av 80-talet, när mässlingvaccinet var ett faktum, skrev Olivias far, den kände författaren Roald Dahl, sin berättelse ”The death of Olivia” för att vädja till föräldrar att vaccinera sina barn.

Tyvärr var det inte alla som inte lyssnade. Så är det fortfarande. I dag har vaccinationsmotståndet antagit sektliknande former och Världshälsoorganisationen, WHO, har utnämnt den så kallade antivaxxerrörelsen till ett hot mot den globala hälsan. Det som gör den så framgångsrik och farlig är att den arbetar systematiskt för att så tvivel. Stegvis lotsas människor in i rörelsen och förses med allt allvarligare budskap om hur vaccin sätter hela mänskligheten på spel.

Vaccinationsmotståndarna sprider i huvudsak inte sitt evangelium via öppna kanaler. I stället använder de privata Facebookgrupper och andra slutna forum. Inga ifrågasättanden tolereras. Minsta kritik leder till blockering. Journalister och läkare är bannlysta. Rörelsens förgrundsfigurer vägrar också att ställa upp i debatter eller intervjuer i traditionella medier eftersom de menar att dessa är en del av den stora vaccinkonspirationen. Påverkansarbetet sker mot privatpersoner nästan helt utan insyn.

Tills nu. SVT-journalisterna Anna Nordbeck och Malin Olofsson har under ett och ett halvt år infiltrerat antivaxxerrörelsen och lyckats nå dess innersta kärna. Resultatet är en serie som sänts i Dokument Inifrån under december, med sista avsnittet den 16/12. Det Nordbeck och Olofsson blottlägger är en för de flesta okänd värld, där känslor jämställs med vetenskap och frånvaro av medicinsk utbildning ses som något positivt, eftersom man då inte är indoktrinerad av systemet. Omfattande rapporter och medicinsk forskning ignoreras och enskilda personers vittnesmål anses väga tyngre än nationella epidemiologiska studier som visar att det inte finns någon koppling mellan vaccin och autism.

I dokumentärserien intervjuas Andrew Wakefield, läkaren som på 90-talet påstod sig ha funnit ett samband mellan MPR-vaccin och autism, och finska Linda Karlström som blivit en framträdande person inom det nordiska vaccinmotståndet. Trots att Wakefield förlorat sin läkarlegitimation och hans studie smulats sönder av ett enigt forskarkollektiv, och trots att Karlström helt saknar medicinsk kompetens, behandlas de som absoluta auktoriteter. Och deras budskap vinner mark. En av fem svenska föräldrar är i dag tveksamma till att vaccinera sina barn. Många människor är osäkra på om de vill vaccinera sig mot covid-19 när vaccinet nu kommer.

Denna växande skepticism mot en av medicinens viktigaste landvinningar är inget våra myndigheter bör ignorera. Det behövs omfattande informationskampanjer och kanske till och med vaccinationskrav (för de som kan vaccineras) innan det är för sent. Lämnar våra politiker walk over till såna som Wakefield och Karlström är risken stor att vi aldrig lyckas bli av med covid-19, och att allt fler barn i framtiden kommer att drabbas av samma öde som Olivia Dahl.