Det finns redan ungefär 300 bostäder på Kleven. Det tycker socialdemokraterna räcker och säger nej till nya byggplaner.
Det finns redan ungefär 300 bostäder på Kleven. Det tycker socialdemokraterna räcker och säger nej till nya byggplaner. Bild: Lasse Edwartz

Nu får det vara nog med exploateringar på Kleven

På byggnadsnämndens arbetsutskotts möte 14 februari godkände den moderatledda majoriteten planbesked för att bygga ytterligare 120 bostäder på Kleven på Smögen. Frågan ska så småningom till kommunstyrelsen för beslut.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjning enligt lag och alla kommuner ska anta riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grunda sig på analyser av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningarna.

Utifrån dessa kriterier kan vi inte se något behov av att ytterligare planlägga för ca 120 bostäder på Kleven. Inte heller de som vill bygga bostäderna har visat på något sådant behov. Därmed borde saken vara avgjord och byggnadskontorets hårt anstränga medarbetare kunna ägna sig åt viktigare frågor, men uppenbarligen är det andra intressen än bostadsförsörjningen som ligger bakom.

Dessa stavas spekulation. Nu är det dags för alla som bryr sig om Sotenäs och Smögens framtid att reagera.

ANNONS

Klevenområdet upplevs redan idag som extremt och överexploaterat med en mycket kompakt bebyggelse. Allmänna ytor för trivsel och umgänge har fått ge vika för ambitionen om största möjliga boendeyta.

Trafik- och parkeringssituationen på Smögen är kaotisk under sommarens hetaste veckor med stillastående köer längs hela Storgatan. Vägen ut till Kleven är mycket smal på sina ställen och den sammanbyggda gång- och cykelvägen fungerar inte då gångtrafiken är omfattande. Cyklisterna tvingas ut i den trånga vägbanan. Tänkt exploatering skulle medföra en trafik om ytterligare ca 170 bilar till Klevenområdet.

Av de cirka 300 lägenheter som finns i området ägs cirka 70 procent av personer som inte är folkbokförda i kommunen och i skrivandets stund finns ett 20-tal lägenheter till salu. Den del av befolkningen som önskar bostadsrätter för fritidsboende/åretruntboende är därmed väl tillgodosedd. Sotenäs och Smögen behöver hyresrätter vars hyra kan betalas av låg- och medelinkomsttagare, dyra bostadsrätter finns det gott om och efterfrågan är låg.

Tyvärr kan inte upplåtelseform regleras i planarbetet så den enda möjligheten att garantera hyresrätter är att bygga via kommunens bostadsbolag.

Inte heller den demografiska utvecklingen ger stöd för att planera fler bostäder då Sotenäs är en kommun där befolkningsantalet legat stilla runt 9 000 under 2006–2016. Tyvärr finns det inget som tyder på en uppåtgående trend.

ANNONS

I dag finns det en marina på området. Vår uppfattning är att det är viktigt att det även i fortsättningen ges förutsättningar för marin verksamhet på Kleven då man kan anta att många av de boende kommer att ha båtar som behöver service, plats för vinterförvaring med mera. På så sätt undviks onödiga transporter.

Det finns inget behov av att planera för ytterligare byggnation på Kleven, bara spekulativa intressen. De måste motverkas.

Vivianne Gustafsson (S)

Britt Wall (S)

Ledamöter i Sotenäs byggnadsnämnd

Olle Törnqvist (S)

Ledamot i Plan-Bygg och Miljögruppen

ANNONS