Plastpellet och andra plastprodukter finns i stora mängder i haven runt om i världen och även på stränderna i Bohuslän.
Plastpellet och andra plastprodukter finns i stora mängder i haven runt om i världen och även på stränderna i Bohuslän. Bild: Heiko Junge

S ser till att vi får en hållbar framtid

Framtiden är vad vi gör den till. Den 26 maj är det val till Europaparlamentet och det är då som vi alla kan avgöra hur vi vill att vårt Europa ska bli. Därför är det så viktigt att alla som får rösta i EU-valet väljer att använda sin röst.

ANNONS

Världen står inför stora utmaningar på miljöområdet. Genom ett EU som tar klimathotet på allvar och kan ha ett gränsöverskridande samarbete kan miljöarbetet ta riktig fart.

För oss Socialdemokrater är det självklart att EU ska driva på det internationella arbetet med att minska klimatutsläppet. Det kräver att vi bland annat energieffektiviserar och fasar ut fossila bränslen. Vi behöver också arbeta aktivt för att minska föroreningar i haven, luften och på land. Det behöver bli enklare för EU:s medborgare att kunna fatta medvetna gröna val. Vi socialdemokrater står för en rättvis och socialt hållbar omställning som innefattar att ingen ska lämnas efter när samhällen växlar upp klimatarbetet.

ANNONS

Det är inte alltid populära beslut och det är inte alla som stödjer klimatarbetet. Trots att det finns en stor konsensus inom forskarvärlden om att människan påverkar klimatet så finns det fortfarande de som tvivlar. Men även för de största tvivlarna så borde det vara uppenbart att alla de 8 miljoner ton plast som hamnar i haven varje år är skadligt. Uppskattningsvis driver 150 miljoner ton plast runt i haven. Varje år hamnar upp till 500 000 ton plastskräp i EU:s havsområden. Medelhavet är det hav med högst koncentration med plastskräp i hela världen. Går du en promenad på stränderna i Bohuslän om vårarna kommer du se oerhört mycket plast och övrigt skräp. Tänk då på att vi ser bara 1 procent av allt plast i haven. Resten mals ner till mikroplaster.

Vi Socialdemokrater har varit starkt pådrivande i miljöfrågorna i Europaparlamentet. Vi har ställt krav på att stärka EU:s målnivåer kring minskade utsläpp. Vi har bidragit till att förbättra de vetenskapliga kriterierna för att kunna identifiera hormonstörande ämnen. Vi har drivit på återvinningsmålet. I Sverige i dag återvinns 99,5 procent av hushållsavfall och så vill vi se det i övriga Europa också. Vi har drivit på för en progressiv och klimatvänlig energipolitik. Men vi har mycket mer arbete att göra och för att klara det behöver vi din röst.

ANNONS

Rösta på Socialdemokraterna den 26 maj så kommer vi se till att vi får en hållbar framtid

Moez Dharsani (S)

Kandidat till Europaparlamentet, Fyrbodal plats 28

Anna-Lena Heydar (S)

Ordförande Socialdemokraterna Uddevalla