Välvilligt men okunnigt om fisket

Centerpartiet sprider vanföreställningar om fiskekvoterna.

ANNONS
|

Tre lokala centerpartister har getts utrymme i Bohuslänningen att tycka till om fisket. De tre centerpartisterna i Sotenäs saknar kunskap om den gemensamma fiskeripolitiken, de saknar kunskap om den process som har ägt rum inom svenskt fiske och de saknar kunskap om hur EU, regeringen och Havs- och vattenmyndigheten ser på fisket. Framför allt saknar de kunskap om det successiva införandet av landningsskyldigheten i EU:s fiskepolitik.

I och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik 2014 införs nu ett förbud mot att kasta tillbaka fisk. Det här innebär stora utmaningar, då man tidigare har kastat fisk som man inte har kvot för eller som är för liten för att sälja. I och med att alla kvoterade arter nu ska tas i land finns det en uppenbar risk för att de svenska kvoterna tar slut snabbare för vissa arter än för andra. Med dagens kollektiva system skulle det innebära att när en kvot tar slut så måste myndigheten stoppa allt fiske som kan tänkas fånga den arten. Detta skulle få förödande konsekvenser för den svenska fiskerinäringen, då den svenska flottan (främst den småskaliga och kustnära) skulle tvingas att stanna i land under merparten av året. Men med rätt förvaltning och förutsättningar kan det innebära möjligheter.

ANNONS

Yrkesfisket insåg tidigt problematiken och startade en process där man tog fram ett förslag till ett fungerande system. Det förslaget bygger på en årlig tilldelning med möjlighet att handla sinsemellan. Ett sådant system:

• undviker kollektiva redskapsstopp,

• förbättrar de ekonomiska förutsättningarna, genom att den enskilde fiskaren kan planera sin verksamhet över året samt ges möjlighet att utveckla sin verksamhet, och

• främjar även ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra fiskbestånd, då det ger tydliga incitament för ett långsiktigt bevarande.

Havs- och vattenmyndigheten avser införa ett system med årliga tilldelningar inom kort. Fiskenäringen ser väldigt positivt på detta och jobbar nära myndigheten, så att man i fortsättningen kan säkerställa såväl ett ekonomisk som miljömässigt hållbart fiske. Det är viktigt att påpeka att systemet inte är detsamma som infördes inom sillfisket 2009, där fiskerättigheter kan bytas permanent och tilldelades licensinnehavare på en period om tio år. Inför 2018 kommer man vara tillbaka på den tilldelning man fick vid början av 2017.

Det nya systemet bygger på att man ger fiskaren mer ansvar att förvalta sitt fiske. Detta är i linje med EU:s intentioner att förenkla det komplexa regelverk som fisket levt med och som har lett fram till en ohållbar situation. Det finns nu en möjlighet att skifta fokus och lämna detaljstyrningen och överflödiga förbud och istället införa en mer resultatbaserad förvaltning.

ANNONS

Ges de rätta förutsättningarna – ett mer flexibelt och långsiktigt kvotsystem ihop med att man går mot en mer resultatbaserad förvaltning – kan landningsskyldigheten leda till ökad selektivitet, ändrade fiskemönster och en näring i positiv utveckling, något som lejondelen av svenskt fiske har insett. Detta kan lägga grunden för den generationsväxling som behövs inom yrkesfisket, men som idag motarbetas av krångligt regelverk och dålig lönsamhet. Detta är av yttersta vikt om vi ska ha kvar en verksam yrkesfiskekår i Sverige även i framtiden.

Centerpartiet i Sotenäs ser allvarligt på utvecklingen, skriver skribenterna. Problemet är att de inte är med i utvecklingen och de saknar kunskap om landningsskyldigheten. Fakta är att de tre centerpartisterna genom sin text bidrar till att skapa vanföreställningar och felaktigheter som leder totalt fel för svenskt yrkesfiske. Det förslag som Havs- och vattenmyndigheten inom kort kommer att presentera är resultatet av en lång och arbetsintensiv process, en process som har lett fram till ett välförankrat förslag som värnar det småskaliga fisket och ger förutsättningar för det svenska yrkesfisket även i framtiden.

Peter Olsson

Ordförande, Sveriges Fiskares PO

ANNONS