Karl af Geijerstam: Därför behövs en gemensam utredning om Idefjorden

Att Norge bara skulle bry sig om pengar och strunta i miljön är en orättvis beskrivning i frågan om sänkningen av Idefjordens trösklar.