"Om kommunens planer genomförs får ju samhället en helt ny struktur och ett helt nytt utseende. Det går aldrig att återställa."
"Om kommunens planer genomförs får ju samhället en helt ny struktur och ett helt nytt utseende. Det går aldrig att återställa." Bild: Gustaf Östberg

14 meter hög restaurangbyggnad räddar inte Mollösund

Angående detaljplansförslag, Korrhomen (3:53 med flera).

ANNONS

Orust kommun och planritarna har nog en övertro på utvecklingen av Mollösunds centrala delar. Det räcker inte med några bostadsrätter, hantverkslokaler och en restaurang. Låt de fem befintliga restaurangerna överleva. Dessutom finns ytterligare 13 restauranger på västra Orust.

Allt liv i centrala Mollösund försvann när sillfabrikerna lades ner. I den sist nedlagda fanns tio anställda.

LÄS MER:Mollösund riskerar att förändras till oigenkännlighet

Utvecklingen i Mollösund har bara gått nedåt. Först lade skolan ner, sedan sillfabriken och nu riskerar vår enda samlingslokal Änggården att säljas ut till privata aktörer. Hade det funnits ett intresse att bosätta sig i Mollösund finns det ett område som heter Ramneberget med 20 fastigheter. Där bor nu 7 bofasta. Tångenområdet med 110 fastigheter hyser endast 8.

ANNONS

Ska det bli en nyinflyttning till Mollösund måste det bli en ny väg, ett industriområde och bostäder till vettiga priser, till exempel hyresrätter.

Jag kan inte förstå att Orust kommun och Bohusläns museum kan tillåta en restaurangbyggnad, 14 meter hög ute på en liten udde. Bakom den tilltänkta restaurangen ligger fyra sjöbodar, 100 år gamla. Samtidigt värnar kommunen om att tillvarata kulturhistoriska värden i ett gammalt fiskeläge. Om kommunens planer genomförs får ju samhället en helt ny struktur och ett helt nytt utseende. Det går aldrig att återställa.

Jag undrar om kommunen har någon skamkänsla för de berörda parterna och den bofasta befolkningen.

Bofast i Mollösund

LÄS MER:Så ska livet i Mollösund få ett ökat blodflöde