Lysekils kommunkontor kommunhus kommunhuset kommunkontoret kommunen Lysekil kommun
Lysekils kommunkontor kommunhus kommunhuset kommunkontoret kommunen Lysekil kommun Bild: Karl af Geijerstam

20 miljoner mer till verksamheten är inte oansvarigt

Redan nu, 5-6 månader in i budgetåret 2021, kan vi konstatera att det är ett kraftigt underskott för Lysekils kommuns viktigaste verksamheter. Trots detta lägger majoriteten (S, L, C, MP) ett budgetförslag för 2022, som är en ren ”blå”-kopia av 2021 års underfinansierade budget.

ANNONS

Budgetobalansen är tänkt att lösas med nedskärningar i verksamheten! Inte med tillskott av ekonomiska resurser!

Kravet på överskott i kommunernas budget på två procent, (för Lysekils del cirka 20 miljoner) är statens redskap att pressa ur luft som inte finns i den kommunala verksamheten. Detta ”tvingar” politikerna att ”lösa” budget-obalansen med nedskärningar i viktig verksamhet. Det leder ofelbart till utförsäljning och privatisering och ökad ojämlikhet.

En dålig medicin och ett uselt recept, tycker vi.

Vi anser att vi måste skrota detta ”överskottsmål” och använda de pengar vi faktiskt rår över. Vi behöver en verksamhet i balans med löner och arbetsvillkor som gör det möjligt för de anställda att stanna kvar och att nyrekrytera till viktiga verksamheter.

ANNONS

Vi föreslog därför en förstärkning av Socialnämndens och utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningens budget med 20 miljoner kr.

Vår budget antogs inte av fullmäktigemajoriteten, det får vi acceptera. Majoriteten driver samhället i en annan riktning än den vi anser vara bäst för medborgarna.

Men onsdagens fullmäktigemöte går väl ändå till historien som de vidlyftiga valtalens möte.

Det skissades på storslagna mångmiljardprojekt (som nog inte riktigt hade med budget 2022 att göra). Broar över fjordar, sportcentra, oslipade diamanter, golfgymnasier med filialer i Spanien, friskolor och annat som kan tråla röster till nästa val?

Att dessa ledamöter som just förbrukat ett antal miljarder i sina ”visionära” valinlägg samtidigt förfasar sig över att Kommunistiska Partiet kan vara så ”oansvariga” att föreslå att vi använder befintliga 20 miljoner kronor för att förstärka befintlig verksamhet, i aktuell budget, det är bara så sanslöst komiskt.

Yngve Berlin (KP), Lysekil.
Yngve Berlin (KP), Lysekil.

Ett sista konstaterande: Av de hundratals miljarder som ”staten levererat” i pandemins spår har bara en bråkdel av dessa kommit kommuner och regioner till del. Stödet har dessutom varit temporärt, när det istället skulle permanentats för att ge förutsättningar för kommunerna att leva upp till en verksamhet värdig ett civiliserat samhälle.

Yngve Berlin

Kommunfullmäktigeledamot Kommunistiska Partiet Lysekil

Se budgetdebatten här:

ANNONS