"Kampen handlar inte bara om högre löner och lika makt. Den handlar lika mycket om kvinnors rätt till sin kropp och sin hälsa både på jobbet och i hemmet.”
"Kampen handlar inte bara om högre löner och lika makt. Den handlar lika mycket om kvinnors rätt till sin kropp och sin hälsa både på jobbet och i hemmet.” Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

8 mars är viktigare än någonsin

Internationella kvinnodagen firas men visar också att kampen måste fortsätta för ett jämställt samhälle och en jämlik värld.

ANNONS

Efter ett år av coronapandemi har arbetslösheten ökat lavinartat och kvinnor har drabbats värst. Under förra året varslades 22 000 bara här i Västsverige. Kvinnor var i majoritet av dem. Trots löften ifrån regeringen har de otrygga anställningarna i äldreomsorgen bestått och därmed har smittan fortsatt att öka och onödigt höga dödssiffrorna ibland de äldre har också försämrat arbetsmiljön och smittorisken för personalen. Behöver jag skriva att en stor majoritet består av kvinnor med låga löner och otrygga anställningar.

Många kvinnor har blivit av med sina jobb, andra kvinnor jobbar alldeles för hårt och har satts under stress och press, smittorisk, läs vården och omsorgen. Vi vet att i kriser med varsel och permitteringar ökar våldet mot kvinnor. Förra året var inget undantag. Våldet ökar framför allt i hemmen. Samtalen till kvinnojourerna har ökat stort 2020. Hotet ifrån regeringen och C-L om den kraftiga försämringen av las, riskerar att förvärra situationen för många kvinnor ännu mer. Arbetarklassens kvinnor utsätts som vanligt värst.

ANNONS

Kampen handlar inte bara om högre löner och lika makt. Den handlar lika mycket om kvinnors rätt till sin kropp och sin hälsa både på jobbet och i hemmet.

För Vänsterpartiet innebär det att vi måste förändra samhället både på papperet och i praktiken. Till ett jämlikt och jämställt samhälle. Pandemin visar tydligt att kvinnor fortsätter att vara mer utsatta både på arbetsmarknaden och i privatlivet. 8 mars fortsätter kampen för en värld där kvinnor och män lever i jämställdhet.

Kerstin Joelsson-Wallsby

Vänsterpartiet Uddevalla

ersättare i partistyrelsen, vice ordförande i Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet