Skribenten menar att ABF slösar med skattebetalarnas pengar genom att renovera lokalerna på Junogatan.
Skribenten menar att ABF slösar med skattebetalarnas pengar genom att renovera lokalerna på Junogatan. Bild: Privat

ABF borde tänka längre än att renovera hus som ska rivas

På den enligt min mening tristaste och tråkigaste gatan i Uddevalla, nämligen Junogatan, finns en fastighet som likaledes enligt min mening knappast tillhör de utvändigt vackraste byggnaderna i Uddevalla, nämligen ABF-huset.

ANNONS

Från fastighetsägaren har man sagt att det inte är aktuellt med en utvändig upprustning av byggnaden eftersom den kan komma att rivas inom de närmaste åren inför den planerade stadsutvecklingen på Anegrundsområdet invid Bäveån. Men ändå har studieförbundet ABF Fyrbodal som hyresgäst i fastigheten sedan 2017 spenderat hundratusentals kronor av skattebetalarnas pengar på renoveringar av lokaler.

Alltså, trots beskedet om att byggnaden inom en överskådlig tid ska jämnas med marken har man kostat på tämligen omfattande lokalrenoveringar. Detta kan ju tyckas vara ett praktexempel på ett kortsiktigt och enormt dumdristigt bruk av allmänna medel. Och frågan är om man på ABF Fyrbodal inför den förr eller senare förestående rivningen förmår tänka längre än näsan räcker och redan nu börjar söka efter nya verksamhetslokaler. Eller så kommer man att lägga ned all ABF-verksamhet i Uddevalla?

ANNONS

Kanske borde den förre dynamiske ABF-chefen Jack Borlinger åter träda in och få ordning på torpet!

Skattebetalare

Svar direkt:

För ABF Fyrbodal är det viktigt att våra lokaler och arenor är öppna för alla våra deltagare och medlemsorganisationer varför vi, oavsett detaljplan, gör den typ av tillgänglighetsanpassningar som behövs.

Anna-Lena Heydar

ordförande

Håkan Chalto

ombudsman