Va-frågan i Sotenäs fortsätter debatteras.

ANNONS