Akut läge då personliga assistansen nedmonteras

Hur ska assistansberättigade kunna leva ett gott liv som andra medborgare i samhället om inte ersättningen räcker till för att bedriva säker assistansverksamhet? menar debattörer.