"Det vore klädsamt om politiker, fack och arbetsgivare först besvarade frågan varför arbetsmarknaden i Sverige ännu år 2021 inte bättre tar hand om de som kan och vill arbeta efter 60 år”, skriver Jöran Rubensson.

ANNONS