Det funkar! Alla på äldreboenden bör få hjälp med videosamtal tycker debattören.

ANNONS