Intensiv debatt har visat på ett mycket stort engagemang och intresse för öns utveckling, menar debattören.
Intensiv debatt har visat på ett mycket stort engagemang och intresse för öns utveckling, menar debattören. Bild: Lasse Edwartz

Alla samhällen behöver utvecklas - så även Skaftö

Intensiv debatt har visat på ett mycket stort engagemang och intresse för öns utveckling, menar debattören.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Den intensiva debatten om Fyreberget och tidigare Utsiktsberget och de mer lågmälda inläggen i samband med översiktsplanen har visat på ett mycket stort engagemang och intresse för öns utveckling. Ett stort mått av kreativitet har också visat sig i olika förslag som framförts. Det gäller allt från byggnation för åretruntboende, äldreomsorg, skolfrågor, infrastruktur, GC-vägar, bättre kommunikationer både till lands och sjöss.

Parkeringsmöjligheter och laddstolpar för bilar och båtar. Det myckna hemarbetet under pandemin har visat på möjligheten att arbeta hemifrån om det finns goda kommunikationsmöjligheter i nätet. Besöksnäringen som saknar husbilar och campingmöjligheter och möjligheter för säsongspersonal att bo. Det saknas inte frågor att resonera kring och ovanstående täcker inte in allt som diskuterats.

ANNONS

Det finns ett stort engagemang hos öns befolkning och deltidsboende att utveckla och förnya. Jag föreslår därför att vi gör en utvecklingsplan för Skaftö som fångar upp engagemanget och alla idéer. Vi kan i lugn och ro resonera om hur Grundsund och Fiskebäckskil ska utvecklas med de intentioner som översiktsplanen har. Likaså vad vi vill ska hända i övriga samhällen. Det finns ett planinstrument som heter fördjupad översiktsplan, FÖP.

En sådan ställer krav på ett stort mått av byråkrati och har sin givna form som lätt snävar in tankar och idéer eftersom den regleras i plan och bygglagen, PBL. Kommer man fram till ett någorlunda koncensus om en småskalig utveckling av öns samhällen så skulle mycket vara vunnit.

Lars Björneld, L

ANNONS