Alla varningsklockor fanns om att sjukvården på nytt skulle belastas hårt

Under 2021 var beskedet mer att covid nog var här för att stanna, men skulle mer bli som en återkommande influensa, menar signaturen.