Alliansen i Sotenäs kommun, med kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) i spetsen, har hela tiden varit mycket tydliga med att de vill minska kommunens utgifter.

ANNONS