Bostadsvisning.
”Att ta sig in på bostadsmarknaden är självklart svårt för de som helt saknar resurser, men även unga och unga familjer med normala inkomster har drabbats hårt av de senaste årens kraftiga kreditrestriktioner när de ska köpa en bostad.” Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Allt fler stängs ute från bostadsmarknaden

Det råder fortsatt stor bostadsbrist och klyftorna på bostadsmarknaden växer i Västra Götaland. Problemen med trångboddhet i socialt utsatta områden blivit plågsamt tydliga i smittspridningen av covid-19. Samtidigt stängs allt fler människor ute från bostadsmarknaden.

ANNONS

I rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” som har tagits fram på uppdrag av HSB och där ledande kommunpolitiker medverkar, framgår att staten behöver ta ett större ansvar. Även om kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen så är handlingsutrymmet begränsat. I slutändan slår det hårt mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Mest utsatta på bostadsmarknaden i Västra Götaland är enligt politikerna äldre seniorer, barnfamiljer, studenter och unga vuxna.

LÄS MER:Så mycket ökade bostadspriserna i Uddevalla 2020

Att ta sig in på bostadsmarknaden är självklart svårt för de som helt saknar resurser, men även unga och unga familjer med normala inkomster har drabbats hårt av de senaste årens kraftiga kreditrestriktioner när de ska köpa en bostad. Många har inte råd att betala kontantinsatsen. Dessutom har de inte hunnit stå i bostadskö tillräckligt länge för att få en hyreslägenhet. Situationen har förvärrats under pandemin, då många unga vuxna blivit arbetslösa. Även seniorer har drabbats hårt av kreditrestriktioner och omöjliga kvar-att-leva-på-kalkyler som gör att de inte kan flytta till ett lämpligare boende.

ANNONS

Det stöd från staten som kommunpolitikerna i Västra Götaland allra helst vill införa är förenklade regelverk för nyproduktion. Därefter vill de begränsa möjligheten till överklaganden, att det införs ett utvidgat investeringsstöd för byggande av hyresrätter och startlån för förstagångsköpare. Avseende just startlån har regeringen nyligen tillsatt en utredning, vilket HSB efterlyst länge och välkomnar.

De största statliga hindren för bostadsbyggande i länet anses vara strandskyddet och riksintressen. Ett annat stort problem är systematiska överklaganden kring bygglov och detaljplaner som tillsammans med långa handläggningstider bidrar till att bostadsbyggandet drar ut på tiden och fördyras i onödan.

LÄS MER:Sälj inte ut Lysekil till exploatörer och fritidsboende

HSB håller i hög grad med kommunpolitikerna. Sverige har inte haft en sammanhållen bostadspolitik värd namnet på årtionden. Men kommunerna behöver också ta ett större ansvar och verkligen använda de verktyg som de har till förfogande, exempelvis aktivt planarbete och dialog med oss privata aktörer.

I slutändan behöver alla inblandade aktörer samverka. Det är hög tid att kraftsamla tillsammans och få upp bostadsfrågorna på den politiska dagordningen.

Helena Myrberg

tf vd HSB Norra Bohuslän

Pernilla Bonde

vd HSB Riksförbund