In this Aug 15, 2019 satellite image provided by Satellite image ©2019 Maxar Technologies, shows fires burning in the State of Rondonia, Brazil, in the upper Amazon River basin. Brazil's National Institute for Space Research, a federal agency monitoring deforestation and wildfires, said the country has seen a record number of wildfires this year, an 84 percent increase compared to the same period last year. The states that have been most affected by fires this year are Mato Grosso, Para and Amazonas, all in the Amazon region. (Satellite image ©2019 Maxar Technologies via AP)  XBR101
In this Aug 15, 2019 satellite image provided by Satellite image ©2019 Maxar Technologies, shows fires burning in the State of Rondonia, Brazil, in the upper Amazon River basin. Brazil's National Institute for Space Research, a federal agency monitoring deforestation and wildfires, said the country has seen a record number of wildfires this year, an 84 percent increase compared to the same period last year. The states that have been most affected by fires this year are Mato Grosso, Para and Amazonas, all in the Amazon region. (Satellite image ©2019 Maxar Technologies via AP) XBR101

Än finns tid att hejda klimat­förändringen

Vår klimatdialog kan fortsätta hur länge som helst!

ANNONS

Replik till Sture Boström (se alla länkar nedan)

Bäste Sture, vår klimatdialog kan fortsätta hur länge som helst! Du skriver att jag med mina ”naturlyriska” böcker har en stor arena och därför bör ta särskilt ansvar för vad jag säger och skriver. Helt rätt – och jag tycker faktiskt att jag gör det, främst i faktaböcker som ”Jorden har feber”, ”Världens chans” (om grön teknik) och snart i min kommande bok om klimatkrisen. Jag försöker även göra det i föreläsningar och i de expertkommissioner jag tidigare medverkat i.

För mig är evidens viktig, det vill säga den klimatvetenskap som finns och som sammantagen representeras i FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter. Jag vidhåller att det i somliga svenska media cirkulerar missuppfattningar och även överdrifter som inre bara skapar onödig oro utan framförallt snedvrider debatten och ger klimatskeptikerna vatten på sin kvarn.

ANNONS

Ett exempel gäller den pågående havsnivåhöjningen, som ju sker dels till följd av det varmare vattnets utvidgning, dels på grund av isavsmältning. IPCC:s, FN:s klimatpanel, rapport hösten 2018 anger följande: Till år 2100 kan havsnivån komma att stiga med 30-60 centimeter även om världens utsläpp av växthusgaser minskar drastiskt och den globala uppvärmningen begränsas till väl under två grader. Om vi inte minskar utsläppen kan vi få havsnivåhöjningar på 60-110 centimeter. Slut citat. Alltså inte ”många meter” som det stundom påstås, bland annat av dig i din replik. För att inte tala om vår klimatminister Isabella Lövin som häpnadsväckande nog i en radiointervju nyligen ansågs si ha hört att det varnas för tio meters höjning.

Du pekar på situationen för Grönlandsisen, drygt tre gånger större än Sverige, i snitt 1 500 meter tjock och med en volym på 2,8 miljoner kubikkilometer. Glaciologerna, isforskarna, beräknar att det skulle ta drygt 14 000 år för den att försvinna helt om avsmältningen årligen ligger på i snitt 200 miljarder ton. Havsytan skulle därmed stiga sju meter.

2018-2019 har 329 miljarder ton av isen smält bort, en ökning jämfört med åren 2002-2016 när avsmältningen var i snitt 260 miljarder/år. Grönlandsisen är 7 miljoner år gammal och ”överlevde” till exempel den postglaciala värmetiden för 6 000 – 8 000 år sedan då medeltemperaturen låg flera grader över dagens.

ANNONS

Liksom du känner jag sorg och vrede över regnskogsskövlingen som på hundra år halverat arealen i världen av dessa undersköna, biologiskt rika ekosystem. Den måste stoppas! I Brasilien möts nu president Bolsonaro av ilskna protester från skogsbolagen själva; de är ofta miljöcertifierade och förstör sitt varumärke om de kopplas ihop med sin galne ledares skövlarplaner.

Jag har själv varit i Amazonas och Costa Ricas regnskogar och skrivit om dem. Jag har också i min bok Mot alla odds? belyst den intressanta tråd om religionens roll du nystar upp. Jag citerar forskare som menar att den evolutionärt kan ha uppstått ur de tidiga människornas behov av vördnad inför tillvaron (religio) och social sammanhållning (religare). Och frågar jag mig: ”Kan kärlekens pärlor i de stora världsreligionerna stärka den globala empati som nu är så akut brådskande? Kunde man hoppas att en odogmatisk och ödmjuk religiös livskänsla skulle inspirera till solidaritet, inte bara med den egna familjen och nationen utan med alla människor? Och med planetens ekosystem?”

Slutligen: Världssamfundet har ännu tid kvar att hejda – i ordbokens mening av tygla, dämpa, hålla tillbaka klimatförändringen. Ordet används av IPCC, WWF och forskare.

Stefan Edman

LÄS MER:Så mycket positivt händer i klimatfrågan

LÄS MER:Klimatförändringen pågår och kommer att fortsätta

LÄS MER:Miljöfrågan är en civilisationskris

LÄS MER:Det går att larma om miljön och ändå hoppas!

LÄS MER:Klimatkrisen är ingen miljöfråga

LÄS MER:Miljöhistorien lär oss att även klimatkrisen bör kunna lösas

LÄS MER:Klimatdebatten – oro, förnuft, hopp

LÄS MER:Det är miljöaktivismen som skapar grön teknik

LÄS MER:Greta väcker oss ur vår tillväxtfixerade tillvaro