Anklagelserna om dålig arbetsmiljö i Uddevalla är svåra att förstå

Torsten Torstensson (C): Anklagelserna saknar exempel och politikerna är helt oförstående.

ANNONS

Fackförbundet Visions Uddevallaavdelning har anmält Samhällsbyggnadsnämnden och indirekt ordföranden och förste vice ordföranden för brister i arbetsmiljön på förvaltningen. Nämndens politiska ledning anklagas bland annat för brister i kommunikation, kränkande beteende, offentliga hot och uttalanden, att ha ändrat beslut (fattade under den tidigare röd-gröna majoriteten), att gått emot tjänstemannaförslag och ändrat sig mellan beredningen inför nämnden och nämndens sammanträde.

LÄS MER:Slår larm om kränkande beteende och hot mot tjänstemän

I en kommunal organisation är det faktiskt politiken som bestämmer och tjänstemännen som verkställer. Under lång tid har några tjänstemän vant sig vid att politiken gör som tjänstemännen vill, men nu verkar det som att de har svårt att acceptera att de arbetar i en politiskt styrd organisation. Därför tillgriper man det sista vapnet, att anmäla politikerna och i förlängningen hota med anmälan till Arbetsmiljöverket.

ANNONS

LÄS MER:Alla anställda ska kunna prata med media

I anmälan räknar huvudskyddsombudet upp ett antal åtgärder som skall vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö varav hälften är åtgärder som skall ”fortsätta, fördjupas eller slutföras”. Jag undrar varför processer som åtgärdas eller är på väg att slutföras innefattas i en anmälan?

Anklagelserna, som framförs i anmälan, för kränkningar och ovett, är för utomstående svåra att förstå. Anklagelserna saknar exempel och politikerna är helt oförstående. Min kännedom om de utpekade politikerna gör det ännu svårare att förstå anklagelserna. Jag har pratat med ett flertal av de politiker som sitter i nämnden och de känner inte igen beskrivningen.

LÄS MER:Ska tjänstemännen alltid be politikerna om lov?

Dessa anklagelser handlar uppenbart om något helt annat. Jag tror att medborgare, företagare, med flera vill ha en välsmord och väl fungerande kommunal organisation där alla förstår vilka roller man har: Medborgarna går till val och väljer politiker (den beslutande församlingen) som väljer färdriktning. Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer och förvaltningens tjänstemän har i sin tur att verkställa besluten, hur illa man än tycker om själva beslutet. Det kallas demokrati och beskrivs i detalj i Kommunallagen.

LÄS MER:Både politiker och tjänstemän ska kunna svara på frågor

Slutligen vill jag påpeka att det i Samhällsbyggnadsnämnden, även bland Visions medlemmar, precis som inom den kommunala verksamheten i övrig finns oerhört kompetent, lojal och duktig personal som går till arbetet varje dag med inställningen att göra sitt bästa för kommunens medborgare, det får man i sammanhanget inte glömma.

ANNONS

Torsten Torstensson (C)