15 procent av eleverna lyckas inte efter den obligatoriska skolan, skolan för alla - år efter år! menar skribenten.
15 procent av eleverna lyckas inte efter den obligatoriska skolan, skolan för alla - år efter år! menar skribenten. Bild: Jessica Gow/TT

Annelie Högberg (S) hur ska det ske?

15 procent av eleverna lyckas inte efter den obligatoriska skolan, skolan för alla - år efter år! menar skribenten.

ANNONS

Svar på ”Våra barn är vår framtid”.

Annelie Högberg radar upp en mängd goda principer för en bra skola. Alla invånare i Uddevalla ställer upp på Högbergs deklaration, men hur ska det ske i praktiken? Partierna listar samma generella principer val efter val.

I Uddevalla lämnade cirka 675 ungdomar årskurs nio i sommar. Ungefär 100 av dem har inte nått behörighet till gymnasiet. 15 procent som inte lyckas efter den obligatoriska skolan, skolan för alla - år efter år!

Förvaltningen investerar i nya metoder, nya IT-system år efter år. Som tidigare lärare har jag sett hur satsningarna rinner ut i sanden. Politikerna i BUN (barn- och utbildningsnämnden) ger nya uppdrag ”nu kommer det att bli annorlunda …”. BUN är skolhuvudman, ytterst ansvarig.

ANNONS

2019 i årskurs sju såg jag med flera lärare hur det lutade negativt för flera ungdomar, särskilt en pojke. Mobilen slukade all uppmärksamhet. Vi uppmanade eleverna att lämna mobilen under lektionerna. Efter ett tag upptäckte ungdomarna att ingen kunde ta mobilerna under lektion om eleven vägrade. Rektorns uppmaning till oss lärare var ”uppmana, anpassa lektion etcetera …”. Det var inte många skriftliga prov i matematik som blev godkända under de tre åren. Vårdnadshavaren försökte hjälpa, ingen skugga över den insatsen.

I år lämnade pojken årskurs nio utan behörighet. Han hade mobilen kvar och flera genomförda affärer på skoltid. Vi hade kunnat hjälpa denna begåvade pojke.

Lärare på högstadiet måste få befogenhet att vara de ungdomsledare de är för den växande generationen. Det blir aldrig studiero med två - tre respektlösa ungdomar i klassrummet. Låt lärare hjälpa dessa tonåringar under första timman efter ordinarie skoltid. Samtal en till en och praktiskt jobb runt en uppgift öppnar oceaner av ömsesidig förståelse mellan elev och lärare. Elever som lyckas blir självgenererande. Det torde inte krävas många samtal för att kompensationen ger effekt.

Fritidsverksamhet? IK Svane gjorde en lovvärd satsning med ett lag i division 5. Hälften av spelarna hade inte resurser att betala avgifter för medlemskap, träning etcetera. Till stor besvikelse avvecklades laget efter några matcher. År efter år händer detta. Annelie Högberg, hur ser brobygget ut i verkligheten?

ANNONS

Det är inte lätt att vara fritidspolitiker men Högberg med flera - hur ska visionerna omvandlas i verkligheten?

Karl-Göran Sundvall

ANNONS