Bonden Claes Toreld på Hjälpestens Gård i Tanum.
Bonden Claes Toreld på Hjälpestens Gård i Tanum. Bild: Lasse Edwartz

Antibiotikaresistens och cyberhot – framtidsfrågor Liberalerna borde driva?

Liberalerna har ändrat färdriktning under året – det glädjer mig. Opinionsläget kan bara bli bättre.

ANNONS

Men då gäller det, enligt min mening med allmänborgerliga värderingar, att driva frågor närmare vårt vardagliga och jordnära liv. Förebilden och röstmagneten var Marit Paulsen som med stor framgång kunde formulera komplicerade sammanhang så alla förstod.

Jag anser att chansen att föra upp dessa frågor med allvar, inlevelse och begripligt språk skulle kunna bidra till att Liberalerna åter fick vind i seglen. Tyvärr uppfattas partiet som ett storstadsparti med prägel av elittänkande. Var är folkligheten från det ”gamla” Folkpartiet?

Antibiotikaresistens eller förenklat uttryckt ”penicillinet biter inte längre” har intresserat mig sedan början av 1980-talet. Inom svensk djuruppfödning har man kommit längst inom EU i frågan om att begränsa bruket av antibiotika. Vad som inte är lika uppmärksammat är att bruket till människor i Sverige är ca sex gånger större än till djur. Världen över drabbas både folk och fä alltmer av resistens. Förebyggande åtgärder måste vidtas då enligt en brittisk forskarrapport från 2016 cirka 10 miljoner människor per år beräknas dö inom en snar framtid till följd av antibiotikaresistens. (Jämför med cirka 5 miljoner hitintills i covid 19)

ANNONS
Marit Paulsen i Europaparlamentet.
Marit Paulsen i Europaparlamentet. Bild: JOHN THYS / AFP

Om möjligt bör man begränsa konsumtionen av livsmedel från länder som har stor onödig förbrukning av antibiotika till människor och djur. Importen av resistenta bakterier är omfattande, inte bara av kött utan även via grönsaker och genom vårt resande med mera. Jovisst – vi är ett exportberoende industriland, men importberoendet visar sig ha många avigsidor – även av hälsoskäl. Har den ständiga globaliseringen nått sin kulmen?

Cyberhot eller IT-haveri möts vi alla av så gott som dagligen. Svensk samhällsutveckling präglas av ”digataliseringseufori” och människors oro tas inte på allvar. Uttrycket ”hållbar utveckling” nämns bara i andra sammanhang.

Militär beredskap har prioriterats för landets säkerhet, även av Liberalerna. Dags att vidga säkerhetsbegreppet och på allvar avsätta medel mot cyberhot på bekostnad av det traditionella försvaret. Tänk inte bara bakåt i tiden. ”Ryssen” eller vem nu fienden är kan komma i helt ny skepnad.

Beredskap är ordet vi alla förstår. Något för idépartiet Liberalerna att driva?

Claes Toreld

fristående debattör