Antisemitism, apartheid och terrorism saknar logik

Med antisemitism menar vi till exempel att judar som varit bosatta i Malmö i många generationer kan anklagas för vad judar som levt i Israel i lika många generationer tar sig för i det landet, menar Christer Ahlman.