Är coronaviruset värre än pest eller kolera?

Maj-Britt Jonasson: Jag minns inte att samhället stängde ned på grund av Asiaten på 50-talet

ANNONS

Jag vill inte på minsta sätt förminska eller underskatta Coronapandemin. Är den så mycket värre än andra farsoter vi haft och ridit ut? Är det inte naturens sätt att rensa ut då och då? Det har formen av en masspsykos. Är det så oroväckande att några hundra tusen på vår jord dör? Varje dag är det dödsfall av olika slag överallt, sjukdomar, olyckor och inte minst krig. Varför denna apparat att stänga ner gränser och nästan alla verksamheter. Det skrämmer mer än gör nytta.

Vi hade Asiaten under 1950-talet. Man räknade med att cirka fem miljoner människor, företrädesvis yngre, dog under denna period. Och, oh under, mänskligheten repade sig! Därför bör vi leva som vanligt. Jag har inget minne av att verksamheter släcktes ner under 1950-talet.

ANNONS

Men inget ont som inte har något gott med sig. Vi inser värdet av ett fungerande samhälle där vi alla bär en del av arbetsbördan. Låt denna period bli en erfarenhet om hur vi kan göra vår jord bättre. När de flesta nu ska leva i karantän är det gott om tid att tänka.

Maj-Britt Jonasson

Uddevalla

88 år och i farozonen